Gorączka Złota PCK

1 marca po raz 21 rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię Gorączka Złota PCK. Jednym ze statutowych działań Polskiego Czerwonego Krzyża jest m.in. działalność wychowawcza i opiekuńcza adresowana do środowiska dziecięco – młodzieżowego. PCK realizując to zadanie m.in. prowadzi akcje edukacyjne, akcje dożywiania dzieci w placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych, stołówkach, organizuje wypoczynek letni oraz wyposaża w wyprawki szkolne dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin. Aby realizować te działania Polski Czerwony Krzyża pozyskuje środki finansowe z dotacji celowych od instytucji i osób prawnych oraz poprzez organizacje zbiórek. Jedną z takich zbiórek jest, ogólnopolska kampania „Gorączka Złota”.

Gorączka Złota PCK polega na zbiórce „złotych” monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, przedszkolach oraz firmach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje wsparcie dzieci i młodzieży, w tym między innymi:

  • pozyskanie funduszy na wsparcie edukacyjne,
  • pozyskanie funduszy na wypoczynek;
  • pozyskanie funduszy na dofinansowanie ciepłych posiłków;
  • uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka;
  • promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców.

 

Już po raz 21 ogarnie nas Gorączka złota PCK. W tym roku akcja jest ogólnopolska i wraca z nowymi odświeżonymi materiałami przygotowanymi przez partnera Adlainer. Do tej edycji dołącza do nas partner Bank Pekao S.A, który pomoże nam w przeliczeniu zebranych monet. W poprzednich latach akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród przedstawicieli placówek edukacyjnych, rodziców, ale także naszych partnerów ogólnopolskich i lokalnych. Głęboko wierzymy, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne w przestrzeni publicznej i mają pozytywny wpływ na młodych ludzi, którzy od najmłodszych lat uczą się bezinteresownie pomagać innym. – Michał Mikołajczyk – członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oprócz pozyskania środków kampania ma także wymiar społeczny: promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy w tej kampanii to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom. To właśnie ten aspekt edukacyjny – wskazanie na możliwość udzielenia wsparcia przez każdego, nawet w tak niewielkim zakresie jakim jest garść „złotych monet”, spotyka się z dużym zainteresowaniem placówek edukacyjnych biorących udział w dotychczasowych edycjach.

Tegoroczna edycja przewiduje podjęcie działań przez wszystkie 16 oddziałów okręgowych PCK. Kampania „Gorączka złota PCK” ma charakter otwarty. Przyłączyć do niej może się każda osoba fizyczna i prawna, która będzie zbierała i przekaże złote monety 1, 2 i 5 groszowe na rzecz PCK. Do kampanii przyłączają się również Patroni (marszałkowie województw, wojewodowie, prezydenci/ burmistrzowie/wójtowie gmin), media, instytucje i firmy które prowadzą zbiórkę wśród swoich pracowników oraz klientów.

Tematem kampanii a zarazem konkursem wśród uczestników jest zbiórka największej ilości monet, odbywa się za pośrednictwem dyrektorów i opiekunów szkolnych kół PCK oraz osób oddelegowanych do realizacji konkursu przez dyrektora placówki.Gorąco zachęcam  wszystkich do przyłączenia się do akcji. Cieszymy się, że ruszyła kolejna edycja kampanii Gorączka Złota. Co roku do grona zbieraczy złota dołącza nowa rzesza młodych ludzi, którzy przez współzawodnictwo między sobą robią cos dobrego. – mówi Michał Siemiński, p.o. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tylko w ramach ubiegłorocznej edycji, której zasięg a tym samym i efekty został poważnie ograniczony przez pandemię zebrano ponad 160 tys. zł, a przez ostatnie 20 lat prawie 2,8 mln. zł. (co w przeliczeniu daje ok. 250 ton monet!) Dzięki pozyskanym tę drogą środkom Polski Czerwony Krzyż udzielił wparcia 7655 dzieciom. Blisko 20 tysięcy dodatkowych dzieci otrzymało wsparcie w postaci przyborów szkolnych i edukacyjnych  jakie przekazano potrzebującym dzieciom poprzez sieć opiekunów Szkolnych Kół PCK.


Foto Szymon Łaszewski 


Wróć do góry