27 kwietnia, 2022

Gorączka Złota PCK

1 marca po raz 21 rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię Gorączka Złota PCK. Jednym ze statutowych działań Polskiego Czerwonego Krzyża jest m.in. działalność wychowawcza i opiekuńcza adresowana do środowiska dziecięco – młodzieżowego. PCK realizując to zadanie m.in. prowadzi akcje edukacyjne, akcje dożywiania dzieci w placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych, stołówkach, organizuje wypoczynek letni oraz wyposaża w wyprawki szkolne dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin. Aby ...
Wróć do góry