Warning: file_put_contents(https:/wp-content/uploads/premium-addons-elementor/pa-frontend-41b58cfbd.min.js): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/includes/assets-manager.php on line 382

Warning: file_put_contents(https:/wp-content/uploads/premium-addons-elementor/pa-frontend-41b58cfbd.min.css): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/includes/assets-manager.php on line 379

27 kwietnia, 2022

Gorączka Złota PCK

1 marca po raz 21 rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię Gorączka Złota PCK. Jednym ze statutowych działań Polskiego Czerwonego Krzyża jest m.in. działalność wychowawcza i opiekuńcza adresowana do środowiska dziecięco – młodzieżowego. PCK realizując to zadanie m.in. prowadzi akcje edukacyjne, akcje dożywiania dzieci w placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych, stołówkach, organizuje wypoczynek letni oraz wyposaża w wyprawki szkolne dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin. Aby ...