Dialog techniczny dot. systemu informatycznego CRM dla PCK

Zapraszamy do dialogu technicznego dotyczącego systemu informatycznego CRM dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem dialogu technicznego jest:

1. Zaplanowanie i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, co powinno prowadzić do racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie na ten cel.

2. Zdobycie niezbędnych informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania:
– opisu przedmiotu zamówienia,
– specyfikacji warunków zamówienia,-
warunków umowy,
– oszacowania wartości zamówienia,
– ustalenia okresu realizacji zadania.

3. W trakcie trwania dialogu, zapraszający będzie zabiegał o uzyskanie wiedzy na temat:
– parametrów technicznych,
– możliwości i sposobów integracji z systemami płatności internetowych używanych przez PCK,
– jakości wsparcia technicznego/ IT,
– funkcjonalności systemu,
– warunków eksploatacyjnych,
– kosztów zakupu,
– kosztów eksploatacyjnych,
– oferowanego systemu informatycznego CRM (Customer Relationship Management).

4. Zaznajomienie się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami.

 

 

Wróć do góry