Czerwony Krzyż i WWF wzywają do globalnej akcji ochrony natury i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu

Sztkoholm, Szwecja (2 czerwca 2022) – najnowszy raport przygotowany przez IFRC i WWF pokazuje, że bazujące na naturalnych rozwiązaniach działania, pozwalają zredukować intensywność zmian klimatycznych oraz zagrożeń pogodowych aż o 26 procent w świecie, w którym 3,3 miliarda ludzi narażonych jest na skutki zmian klimatycznych.

 

Raport „Współpraca z naturą w celu ochrony ludzi” pokazuje, jak rozwiązania bazujące na naturze redukują prawdopodobieństwo wystąpienia zmian klimatycznych i zdarzeń związanych z pogodą. Określa też w jaki sposób można ratować życie, aby zapobiec narażaniu na te zagrożenia i wspieraniu społeczności w dostosowaniu się i przetrwaniu niebezpieczeństw ocieplającego się świata.
Po raz kolejny IFRC ( Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) i WWF pokazują, że rozwiązania te mogą zapewnić krajom rozwijającym się ochronę przed ekonomicznymi skutkami zmian klimatycznych, przez co kraje te mogą oszczędzić co najmniej 104 miliardy USD w 2030 roku i 393 miliardy USD w 2050.

 

W różnych regionach świata, w których społeczeństwa doświadczają pogarszających się
i nasilających skutków zmian klimatycznych, najbardziej narażone są osoby o niskim poziomie zasobów eknomicznych, a w szczególności są to kobiety i dzieci. W latach 2010 – 2019 na skutek nasilających się zmian klimatycznych, w różnego rodzaju katastrofach, zginęło ponad 410 000 osób.

 

Jagan Chapagain, Sekretarz Generalny IFRC powiedział: „Zmiany klimatyczne powodują poważane kryzysy humanitarne na całym świecie. Ich wpływ na życie oraz utrzymanie się milionów ludzi wzrasta. Ekologia, przywracanie lasów, pól uprawnych i terenów podmokłych to jedne z najlepszych
i najbardziej opłacalnych sposobów wspierania społeczności w dostosowywaniu się do zagrożeń
i skutków, z którymi już się borykają. Ochrona przyrody ochroni ludzi.”

 

Marco Lambertini, Dyrektor Generalny WWF, powiedział “Powiedzmy sobie jasno. Jeśli pilnie nie zwiększymy wysiłków, aby ograniczyć skutki ocieplającego się świata, to więcej osób straci życie, a także będziemy odczuwać większe skutki ekonomiczne. Natura jest naszym największym sprzymierzeńcem, a także kluczowym zabezpieczeniem przed zmianami klimatycznymi. Przywracając ją i chroniąc, możemy pomóc ekosystemom odbudować się i nadal służyć  ludzkości.”

 

Rozwiązania oparte na naturze pełnią kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi,
ale potencjalne korzyści z tych rozwiązań spadają wraz ze wzrostem temperatury na świecie –  
to właśnie dlatego każda decyzja i każda chwila są bardzo ważne, aby zredukować emisję I dać nam (ludzkości) szansę na budowanie bezpiecznej przyszłości.

Przykłady skutecznych rozwiązań opartych na przyrodzie, które dotyczą zmian klimatu, obejmują:

 

 • Ochrona lasów w celu odtworzenia zdegradowanych gruntów, zapewnienia żywności, ochrony przed suszami i ochrony społeczności przed silnymi wiatrami.
 • Przywracanie terenów zalewowych i terenów podmokłych w celu zmniejszenia skutków powodzi
  i promowania zrównoważonego rolnictwa w celu ochrony przed suszami.
 • Odnawianie namorzynów i raf koralowych w celu zapewnienia bariery ochronnej przed burzami, pochłaniania ocieplającego planetę dwutlenku węgla i zapewniania pożywienia lokalnym społecznościom i siedliskom życia morskiego.
 1. Rozwiązania oparte na przyrodzie to działania mające na celu ochronę, zrównoważone zarządzanie i przywracanie naturalnych lub zmodyfikowanych ekosystemów, które skutecznie i adaptacyjnie odpowiadają wyzwaniom społecznym i zmianom klimatu, przynosząc jednocześnie korzyści
  dla dobrobytu człowieka i przeciwdziałając utracie różnorodności biologicznej.
 2. Pełny raport do pobrania tutaj.
 3. Raport zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia w Sztokholmie+50 w dniu 3 czerwca
  o godzinie 13:00 CEST. To spotkanie ONZ daje przywódcom możliwość zastanowienia się nad wielostronnymi działaniami na kolejne 50 lat.
Wróć do góry