2 czerwca, 2022

Czerwony Krzyż i WWF wzywają do globalnej akcji ochrony natury i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu

Sztkoholm, Szwecja (2 czerwca 2022) – najnowszy raport przygotowany przez IFRC i WWF pokazuje, że bazujące na naturalnych rozwiązaniach działania, pozwalają zredukować intensywność zmian klimatycznych oraz zagrożeń pogodowych aż o 26 procent w świecie, w którym 3,3 miliarda ludzi narażonych jest na skutki zmian klimatycznych. Raport „Współpraca z naturą w celu ochrony ludzi” pokazuje, jak rozwiązania bazujące na naturze redukują prawdopodobieństwo wystąpienia zmian klimatycznych i zdarzeń ...