nowości

NA RATUNEK uchodźcom

Polski Czerwony Krzyż od połowy sierpnia prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. PCK nadal nie uzyskał zgody rządu polskiego na wjazd z pomocą humanitarną do potrzebujących w paśmie przygranicznym, mimo wielokrotnych próśb zarówno do ministra MSWiA, jak i Prezydenta RP i Premiera RP. Zgody na wejście z pomocą nie ma również żadna inna organizacja w Polsce, dlatego nieustannie apelujemy o dopuszczenie organizacji humanitarnych i służb medycznych do ...