NA RATUNEK uchodźcom

Edit: grudzień 2022

Polski Czerwony Krzyż od połowy sierpnia 2021 r. prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. PCK nie uzyskał zgody rządu polskiego  na wjazd z pomocą humanitarną w strefę stanu wyjątkowego, mimo wielokrotnych próśb zarówno do ministra MSWiA, jak i Prezydenta RP i Premiera RP. Pomimo tego Polski Czerwony Krzyż prowadził i nadal prowadzi szereg działań we współpracy z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami.

 
 • Pakiety pomocowe dla uchodźców

Dzięki wsparciu partnerów i osób indywidualnych PCK przygotował pakiety pomocowe dla uchodźców. W każdym pakiecie oprócz ciepłej odzieży (kurtki, swetra, czapki, szalika i rękawiczek) oraz obuwia, znajdują się śpiwór, koc, woda, jedzenie wysokoenergetyczne i środki higieniczne. Pakiety te dostępne były w lokalnych punktach dystrybucji (LPD), które znajdowały się przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok (woj. podlaskie). W okresie od września 2021 do końca stycznia 2022  wydaliśmy 4 400 pakietów pomocowych dla migrantów.

Pakiety oraz pomoc rzeczową przekazaliśmy także Straży Granicznej, mieszkańcom strefy przygranicznej oraz organizacjom pozarządowym, którzy mieli kontakt z migrantami, m.in.:
Grupa Granica (m.in. Fundacja Ocalenie, Homo Faber, Punkt pomocy w Teremiskach) (otrzymała pomoc o wartości 130 787,08 zł)
Klub Inteligencji Katolickiej (otrzymał pomoc o wartości 26352,21 zł)
 Grupa Wspomagania Sejny (otrzymała pomoc o wartości 16 184,33 zł)
Białowieska Akcja Humanitarna (otrzymała pomoc o wartości 1 995,60 zł)
Punkt Pomocy Humanitarnej w Michałowie współorganizowany z WOŚP (otrzymał pomoc o wartości 48 244,51 zł)
Medycy na Granicy (otrzymali pomoc o wartości 10 476,66 zł)
Stowarzyszenie Łączy Nas Granica (otrzymało pomoc o wartości 67 770,46 zł)
Polska Akcja Humanitarna (otrzymała pomoc o wartości 7 100 zł)
Straż Graniczna (otrzymała pomoc o wartości 20 670,80 zł)

 • Zbiórka finansowa

Od 7 października 2021 r. do połowy lutego 2022 r. PCK prowadził zbiórkę finansową pod hasłem #naratunekuchodzcom. W ramach zbiórki zebraliśmy ponad 296.055,68 zł.

 • Zbiórka darów rzeczowych

Przez miesiąc (od 7 października do 10 listopada) PCK prowadził zbiórkę darów rzeczowych na rzecz migrantów. Z pozyskanych darów przygotowywane były pakiety pomocowe z odzieżą oraz żywnością i wodą.

Organizacje pomocowe oraz ośrodki, w których przebywają uchodźcy przyjmowały od nas wsparcie w postaci pomocy rzeczowej, nie tylko w formie pakietów, a także dostaw poszczególnych rzeczy, potrzebnych w danym momencie, np.: odzieży, żywności czy środków higienicznych.  Dzięki zbiórce  pozyskaliśmy pomoc rzeczową o wartości ponad 1 300 000 zł.

 • Współpraca z władzami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi

Współpracowaliśmy z władzami lokalnymi oraz organizacjami pomocowymi (Grupa Granica, Medycy na Granicy), którym przekazywaliśmy pomoc dla uchodźców: koce, śpiwory, ciepłe ubrania, artykuły higieniczne i żywnościowe. Wspieraliśmy i nadal wspieramy migrantów przebywających w placówkach Straży Granicznej (m.in.: w Lininie, Bezwoli, Białymstoku, Łukowie, czy Czerwonym Borze). Ratownicy PCK wraz z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jesienią i zimą 2021 r. podejmowali interwencje podczas odnajdywania uchodźców. Udzielali im pomocy humanitarnej i medycznej, wspierali również służby państwowe w ewakuacji potrzebujących do szpitala.

 • Punkt wyjazdowy PCK w Michałowie

26 listopada 2021 r. ratownicy PCK otworzyli punkt wyjazdowy w remizie OSP w punkt wyjazdowy, w ramach którego przez 12 tygodni udzielana była pomoc humanitarna i medyczna migrantom w pasie przygranicznym w województwie podlaskim. Ratownicy PCK ściśle współpracowali ze Strażą Graniczną, z którą podpisano stosowną umowę. Teren dyżurów obejmował obszar placówek Straży Granicznej w Szudziałowie, Krynkach, Bobrownikach, Michałowie, Narewce i Białowieży.

W ramach dyżurów podejmowali działania pomocowe w sytuacji, kiedy zostały odnalezione grupy migrantów. W czasie, kiedy funkcjonariusze SG realizowali swoje czynności, ratownicy udzielali pomocy humanitarnej (ciepła, sucha odzież, ogrzanie, posiłki wysokoenergetyczne) oraz medycznej (możliwość zdiagnozowania, czy w grupie są osoby potrzebujące pilnej pomocy specjalistycznej). Zgodnie z ustalonym w porozumieniu z POSG harmonogramem, ratownicy PCK mieli również możliwość odbycia wizyt konsultacyjnych w placówkach SG w celu lepszego dopasowania pomocy humanitarnej oraz wsparcia w zakresie pomocy medycznej dla migrantów znajdującym się na terenie placówki.

Podczas 12 dyżurów ratownicy PCK udzielili pomocy medycznej  ponad 40 osobom, a 300 kolejnych otrzymało wsparcie psychologiczne oraz pomoc rzeczową. 

 • Punkt pomocy humanitarnej w Michałowie

Polski Czerwony Krzyż nawiązał również współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w wyniku której powstał punkt pomocy humanitarnej w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Punkt działał
od 8 listopada 2021 r. do lutego 2022 r. w Michałowie. Powstał, aby wspierać medyków i organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom przekraczającym polsko-białoruską granicę. W punkcie organizacje mogły zaopatrzyć się w materiały przydatne w ich pracy (medyczne materiały zużywalne, jedzenie, woda itp.). Polski Czerwony Krzyż przekazywał do punktu pakiety pomocowe dla migrantów oraz żywność.

 • Poszukiwanie zaginionych osób i rodzin

Uchodźcy, do których dociera pomoc PCK otrzymują również informacje na temat możliwości poszukiwania swoich bliskich, z którymi stracili kontakt. Osoby, które poszukują swoich bliskich mogą skontaktować się z Krajowym Biurem Informacji i Poszukiwań PCK pod numerem telefonu: 22/32 61 261 i 22/32 61 264 lub e-mail: biuro.poszukiwan@pck.pl/tracing.service@pck.pl. Wniosek o rozpoczęcie poszukiwań mogą złożyć tylko krewni w kraju swojego zamieszkania do miejscowego Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Następnie zgłoszenie otrzymuje PCK i rozpoczyna poszukiwania. Jeżeli poszukujący przebywa na terenie Polski, wówczas może złożyć wniosek do PCK, ale zobowiązany jest podać polskie dane kontaktowe, które umożliwią przekazanie informacji o rezultatach poszukiwania. Organizacje pomagające uchodźcom w poszukiwaniu swoich bliskich mogą zgłosić się do oddziałów PCK lub bezpośrednio do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w Warszawie, aby otrzymać informacje i wsparcie w poszukiwaniu zaginionych bliskich.

W okresie od czerwca do sierpnia 2021 r.  pracownicy KBIiP odbyli 4 wizyty w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców: Przemyślu, Białej Podlaskiej, Białymstoku i  Kętrzynie.

We wszystkich czterech ośrodkach odbyły się spotkania z przedstawicielami Straży Granicznej i z zatrzymanymi cudzoziemcami. Podczas wizyty pracownicy dokonali oceny potrzeb związanych z działaniami RFL (potrzeby dotyczą głównie pomocy w utrzymaniu kontaktu, nie poszukiwania zaginionych). 

 • Wsparcie ośrodków dla migrantów

Polski Czerwony Krzyż dostarczał pomoc humanitarną  do placówek znajdujących się w województwie podlaskim, w których przebywają migranci. 350 osób otrzymało karimaty, śpiwory, koce oraz powerbanki. Szczególnie mocno angażujemy się w poprawę warunków  bytowych dzieci.

PCK przekazał 15 zestawów wyposażenia sal rekreacyjnych dla dzieci (książeczki sensoryczne, książki, gry planszowe), a także 200 zestawów przyborów szkolnych i plastycznych wraz z plecakami, a dla niemowląt mleko modyfikowane.

PCK dostarczył też do ośrodków w  Krośnie Odrzańskim i Kętrzynie  pomoc rzeczową w postaci:
-1000 plecaków
-1000 kubków termicznych
-500 kocó
-500 pakietów higienicznych
-500śpiworów
-500 powerbanków
-500 kurtek
-ponad 700 par obuwia
-ponad 2000 zestawów bielizny osobistej
-ponad 290 kg kawy, 80kg herbaty, kilkaset kg cukru.

 

We wrześniu 2021 r. Podlaski Oddział Okręgowy PCK otrzymał 1 500 pakietów pomocowych z odzieżą dla migrantów. W pakiecie znajdowały się: bielizna, dresy, czapki, szalik oraz rękawiczki. Dodatkowo Oddział trzymał 4 500 butelek z wodą, 500 opakowań podpasek oraz materiały opatrunkowe.

 

W okresie od lipca do września 2022 r. Polski Czerwony Krzyż przekazał pomoc rzeczową dla migrantów o łącznej wartości ponad 261 000 zł.  

We wrześniu 2022 r. BZG PCK dostarczyło do Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK pakiety pomocowe dla migrantów, w tym: odzież,  bielizna, kosmetyki, środki czystości oraz akcesoria zimowe (czapki, szaliki oraz rękawiczki). Łączna wartość pakietów wyniosła 430 000 zł.

W październiku 2022 r. BZG PCK dostarczył do ośrodków Straży Granicznej na Podlasiu pomoc humanitarną o łącznej wartości 210 500 zł, w postaci: ciepłej odzieży (dresy), bielizny, karimat, śpiworów i koców.

Podlaski Oddział Okręgowy PCK jest w stałym kontakcie z organizacjami pomagającymi migrantom i regularnie (według swoich możliwości) przekazuje im pakiety pomocowe w postaci żywności, środków opatrunkowych, koców termicznych. Oddział jest także w kontakcie z podlaską Strażą Graniczną, której na początku listopada br. dostarczył wodę dla migrantów przebywających w ośrodkach.

Pod koniec grudnia 2022 r. BZG PCK przekazał pomoc  o wartości 79 725,80 zł w ramach wsparcia osób migrujących z terenu Białorusi

W ramach wspomnianej kwoty przekazaliśmy 1 540 szt. pakietów żywieniowych oraz 1 540 szt. pakietów higienicznych, z czego po 560szt. zostało przekazane do Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK, który zaopatruje grupy aktywistyczne, a po 980 szt. zostało przekazane do dystrybucji wśród osób zatrzymywanych przez Podlaski Oddział Straży Granicznej.

 • Ratujmy Ludzi na Granicy

Polski Czerwony Krzyż przyłączył się do kampanii „Ratujmy Ludzi na Granicy”, organizowanej przez kilkanaście organizacji, m.in. warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, Grupa Granica, Polska Akcja Humanitarna, Rodziny bez Granic, Medycy na Granicy oraz Funduszu Obywatelskiego im. H. Wujca. Celem kampanii było pokazanie, że niezbędne jest pilne zorganizowanie profesjonalnej pomocy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego.

https://ratujmyludzinagranicy.pl

Kluczowe komunikaty (PCK i IFRC):

 • Jesteśmy zaniepokojeni coraz poważniejszą sytuacją dużych grup migrantów, którzy od 8 listopada gromadzą się przy granicy polsko-białoruskiej.
 • Apelujemy o dostęp Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji humanitarnych do migrantów przebywających w strefie stanu wyjątkowego, abyśmy mogli zapewnić pomoc medyczną i humanitarną. Wierzymy w pokojowe i humanitarne rozwiązanie tej sytuacji.
 • Migranci, niezależnie od statusu prawnego, powinni mieć bezpieczny i skuteczny dostęp do pomocy humanitarnej i ochrony, gdziekolwiek się znajdują. Ludzie przekraczają granicę mając tylko własne ubranie. Potrzebują żywności, leków, artykułów higienicznych, zimowej odzieży, środków ochrony indywidualnej na wypadek  COVID-19 i dostępu do podstawowych usług.
 • Organizacjom humanitarnym należy zapewnić skuteczny dostęp do wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich statusu prawnego, także tym, którzy przebywają w ośrodkach strzeżonych. Polski Czerwony Krzyż, przy wsparciu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jest w stanie zapewnić im wsparcie zgodnie z humanitarnymi zasadami neutralności, bezstronności i niezależności, bez narażania kogokolwiek na niebezpieczeństwo. 
 • Wszystkim osobom ubiegającym się o azyl należy zapewnić dostęp do sprawiedliwych procedur i ochronę przed bezpodstawnym odesłaniem. Metoda push-back nie może być stosowana. Państwa mają suwerenny przywilej ochrony swoich granic. Jednak polityka, przepisy i praktyki państw muszą zawsze być zgodne z prawem międzynarodowym.
 • Podczas pandemii COVID-19 migranci potrzebują jeszcze większego wsparcia. Władze powinny podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić wszystkim migrantom, niezależnie od statusu prawnego i lokalizacji, dostęp do usług zdrowotnych. Należy również dołożyć starań, aby zapewnić im rzetelne informacje i wskazówki dotyczące tego, jak chronić siebie i innych przed wirusem.

#pck #naratunekuchodzcom

 

Wróć do góry