NA RATUNEK uchodźcom

Polski Czerwony Krzyż od połowy sierpnia prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. PCK nadal nie uzyskał zgody rządu polskiego na wjazd z pomocą humanitarną do potrzebujących w paśmie przygranicznym, mimo wielokrotnych próśb zarówno do ministra MSWiA, jak i Prezydenta RP i Premiera RP. Zgody na wejście z pomocą nie ma również żadna inna organizacja w Polsce, dlatego nieustannie apelujemy o dopuszczenie organizacji humanitarnych i służb medycznych do terenów przygranicznych. Mimo tego dotychczas we współpracy z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami udzieliliśmy pomocy 4 400 migrantom.

 • Pakiety pomocowe dla uchodźców

Dzięki wsparciu partnerów i osób indywidualnych nieustannie przygotowujemy pakiety pomocowe dla uchodźców. W każdym pakiecie oprócz ciepłej odzieży (kurtki, swetra, czapki, szalika i rękawiczek) oraz obuwia, znajdują się śpiwór, koc, woda, jedzenie wysokoenergetyczne i środki higieniczne. Pakiety te dostępne są w lokalnych punktach dystrybucji (LPD), które znajdują się przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok (woj. podlaskie).

Pakiety oraz pomoc rzeczową przekazujemy Straży Granicznej, mieszkańcom strefy przygranicznej oraz organizacjom pozarządowym, którzy mają kontakt z migrantami, m.in.:
Grupa Granica (m.in. Fundacja Ocalenie, Homo Faber, Punkt pomocy w Teremiskach) (otrzymała pomoc o wartości 130 787,08 zł)
Klub Inteligencji Katolickiej (otrzymał pomoc o wartości 26352,21 zł)
Grupa Wspomagania Sejny (otrzymała pomoc o wartości 16 184,33 zł)
Białowieska Akcja Humanitarna (otrzymała pomoc o wartości 1 995,60 zł)
Punkt Pomocy Humanitarnej w Michałowie współorganizowany z WOŚP (otrzymał pomoc o wartości 48 244,51 zł)
Medycy na Granicy (otrzymali pomoc o wartości 10 476,66 zł)
Stowarzyszenie Łączy Nas Granica (otrzymało pomoc o wartości 67 770,46 zł)
Polska Akcja Humanitarna (otrzymała pomoc o wartości 7 100 zł)
Straż Graniczna (otrzymała pomoc o wartości 20 670,80 zł)

 • Zbiórka finansowa

PCK prowadzi zbiórkę finansową po hasłem #naratunekuchodzcom. Każdy kto chce wesprzeć naszą zbiórkę, może dokonać dowolnej wpłaty na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na ratunek uchodźcom”.

 • Zbiórka darów rzeczowych

Przez miesiąc (od 7 października do 10 listopada) PCK prowadził zbiórkę darów rzeczowych na rzecz migrantów. Z pozyskanych darów przygotowywane były pakiety pomocowe z odzieżą oraz żywnością i wodą. Odzew społeczeństwa był tak duży, że wstrzymaliśmy zbiórkę rzeczową.

Organizacje pomocowe oraz ośrodki, w których przebywają uchodźcy przyjmują od nas wsparcie w postaci pomocy rzeczowej, nie tylko w formie pakietów, a także dostaw poszczególnych rzeczy, potrzebnych w danym momencie, np.: odzieży, żywności czy środków higienicznych. Do oddziałów PCK w Lublinie i Białymstoku nadal płyną dary rzeczowe od firm i instytucji. Dotychczas pozyskaliśmy pomoc rzeczową o wartości ponad 1 300 000 zł.

 • Współpraca z władzami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi

Współpracujemy z władzami lokalnymi oraz organizacjami pomocowymi (Grupa Granica, Medycy na Granicy), którym przekazujemy pomoc dla uchodźców: koce, śpiwory, ciepłe ubrania, artykuły higieniczne i żywnościowe. Wspieramy również placówki Straży Granicznej, do których trafiają uchodźcy, m.in.: w Lininie, Bezwoli, Białymstoku, Łukowie, czy Czerwonym Borze. Uchodźcy otrzymują odzież, obuwie, artykuły higieniczne oraz środki czystości. Dla najmłodszych przekazujemy zestawy edukacyjne.

 • Punkt wyjazdowy PCK w Michałowie

26 listopada br. ratownicy PCK rozpoczęli dyżury ratownicze w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko- białoruskiej. Dyżury będą realizowane przez 12 kolejnych tygodni (od piątku 8.00 do niedzieli 18.00) z możliwością przedłużenia na kolejne. Będą one realizowane na podstawie porozumienia z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W ramach dyżurów podejmowane działania pomocowe w sytuacji, kiedy zostaną odnalezione grupy migrantów. W czasie, kiedy funkcjonariusze SG będą realizować swoje czynności, ratownicy mogą udzielać pomocy humanitarnej (ciepła, sucha odzież, ogrzanie, posiłki wysokoenergetyczne) oraz medycznej (możliwość zdiagnozowania, czy w grupie są osoby potrzebujące pilnej pomocy specjalistycznej). Zgodnie z ustalonym w porozumieniu z POSG harmonogramem, ratownicy PCK będą mieli również możliwość odbycia wizyt konsultacyjnych w placówkach SG (w Szudziałowie, Krynkach, Bobrownikach, Michałowie, Narewce i Białowieży) w celu lepszego dopasowania pomocy humanitarnej oraz wsparcia w zakresie pomocy medycznej dla migrantów znajdującym się na terenie placówki. Dotychczas udzielono pomocy medycznej 22 osobom, które zostały przewiezione do placówek Straży Granicznej.

 • Punkt pomocy humanitarnej w Michałowie

Polski Czerwony Krzyż nawiązał również współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w wyniku której powstał punkt pomocy humanitarnej w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Punkt działa od 8 listopada w Michałowie. Powstał, aby wspierać medyków i organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom przekraczającym polsko-białoruską granicę. W punkcie organizacje mogą się zaopatrzyć w materiały przydatne w ich pracy (medyczne materiały zużywalne, jedzenie, woda itp.). Polski Czerwony Krzyż przekazuje do punktu pakiety pomocowe dla migrantów oraz żywność.

 • Poszukiwanie zaginionych osób i rodzin

Uchodźcy, do których dociera pomoc PCK otrzymują również informacje na temat możliwości poszukiwania swoich bliskich, z którymi stracili kontakt. Osoby, które poszukują swoich bliskich mogą skontaktować się z Krajowym Biurem Informacji i Poszukiwań PCK pod numerem telefonu: 22/32 61 261 i 22/32 61 264 lub e-mail: biuro.poszukiwan@pck.pl/tracing.service@pck.pl. Wniosek o rozpoczęcie poszukiwań mogą złożyć tylko krewni w kraju swojego zamieszkania do miejscowego Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Następnie zgłoszenie otrzymuje PCK i rozpoczyna poszukiwania. Jeżeli poszukujący przebywa na terenie Polski, wówczas może złożyć wniosek do PCK, ale zobowiązany jest podać polskie dane kontaktowe, które umożliwią przekazanie informacji o rezultatach poszukiwania. Organizacje pomagające uchodźcom w poszukiwaniu swoich bliskich mogą zgłosić się do oddziałów PCK lub bezpośrednio do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w Warszawie, aby otrzymać informacje i wsparcie w poszukiwaniu zaginionych bliskich.

 • Ratujmy Ludzi na Granicy

Polski Czerwony Krzyż przyłączył się do kampanii „Ratujmy Ludzi na Granicy”, organizowanej przez kilkanaście organizacji, m.in. warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, Grupa Granica, Polska Akcja Humanitarna, Rodziny bez Granic, Medycy na Granicy oraz Funduszu Obywatelskiego im. H. Wujca. Celem kampanii jest pokazanie, że niezbędne jest pilne zorganizowanie profesjonalnej pomocy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego.

https://ratujmyludzinagranicy.pl

Kluczowe komunikaty (PCK i IFRC):

 • Jesteśmy zaniepokojeni coraz poważniejszą sytuacją dużych grup migrantów, którzy od 8 listopada gromadzą się przy granicy polsko-białoruskiej.
 • Apelujemy o dostęp Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji humanitarnych do migrantów przebywających w strefie stanu wyjątkowego, abyśmy mogli zapewnić pomoc medyczną i humanitarną. Wierzymy w pokojowe i humanitarne rozwiązanie tej sytuacji.
 • Migranci, niezależnie od statusu prawnego, powinni mieć bezpieczny i skuteczny dostęp do pomocy humanitarnej i ochrony, gdziekolwiek się znajdują. Ludzie przekraczają granicę mając tylko własne ubranie. Potrzebują żywności, leków, artykułów higienicznych, zimowej odzieży, środków ochrony indywidualnej na wypadek COVID-19 i dostępu do podstawowych usług.
 • Organizacjom humanitarnym należy zapewnić skuteczny dostęp do wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich statusu prawnego, także tym, którzy przebywają w ośrodkach strzeżonych. Polski Czerwony Krzyż, przy wsparciu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jest w stanie zapewnić im wsparcie zgodnie z humanitarnymi zasadami neutralności, bezstronności i niezależności, bez narażania kogokolwiek na niebezpieczeństwo.
 • Wszystkim osobom ubiegającym się o azyl należy zapewnić dostęp do sprawiedliwych procedur i ochronę przed bezpodstawnym odesłaniem. Metoda push-back nie może być stosowana. Państwa mają suwerenny przywilej ochrony swoich granic. Jednak polityka, przepisy i praktyki państw muszą zawsze być zgodne z prawem międzynarodowym.
 • Podczas pandemii COVID-19 migranci potrzebują jeszcze większego wsparcia. Władze powinny podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić wszystkim migrantom, niezależnie od statusu prawnego i lokalizacji, dostęp do usług zdrowotnych. Należy również dołożyć starań, aby zapewnić im rzetelne informacje i wskazówki dotyczące tego, jak chronić siebie i innych przed wirusem.

#pck #naratunekuchodzcom