NA RATUNEK uchodźcom

Polski Czerwony Krzyż od połowy sierpnia prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. PCK nadal nie uzyskał zgody rządu polskiego na wjazd z pomocą humanitarną w strefę stanu wyjątkowego, mimo wielokrotnych próśb zarówno do ministra MSWiA, jak i Prezydenta RP i Premiera RP. Zgody na wejście z pomocą do strefy stanu wyjątkowego nie ma również żadna inna organizacja w Polsce, dlatego nieustannie apelujemy o dopuszczenie organizacji humanitarnych i służb medycznych do terenów przygranicznych.

 • Pakiety pomocowe dla uchodźców

Dzięki wsparciu partnerów i osób indywidualnych nieustannie przygotowujemy pakiety pomocowe dla uchodźców. W każdym pakiecie oprócz ciepłej odzieży (kurtki, swetra, czapki, szalika i rękawiczek) oraz obuwia, znajdują się śpiwór, koc, woda, jedzenie wysokoenergetyczne i środki higieniczne. Pakiety te dostępne są w lokalnych punktach dystrybucji (LPD), które znajdują się przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok (woj. podlaskie). Dotychczas wydaliśmy 492 pakiety pomocowe dla uchodźców.

Pakiety przekazujemy organizacjom pozarządowym, Straży Granicznej oraz mieszkańcom strefy przygranicznej, którzy mają kontakt z migrantami.

 • Zbiórka finansowa

PCK prowadzi zbiórkę finansową po hasłem #naratunekuchodzcom. Każdy kto chce wesprzeć naszą zbiórkę, może dokonać dowolnej wpłaty na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na ratunek uchodźcom”.

 • Zbiórka darów rzeczowych

Przez miesiąc (od 7 października do 10 listopada) PCK prowadził zbiórkę darów rzeczowych na rzecz migrantów. Z pozyskanych darów przygotowywane były pakiety pomocowe z odzieżą oraz żywnością i wodą. Odzew społeczeństwa był tak duży, że chwilowo wstrzymaliśmy zbiórkę rzeczową.

Organizacje pomocowe oraz ośrodki, w których przebywają uchodźcy przyjmują od nas wsparcie w postaci pomocy rzeczowej, nie tylko w formie pakietów, a także dostaw poszczególnych rzeczy, potrzebnych w danym momencie, np.: odzieży, żywności czy środków higienicznych. Dotychczas przekazaliśmy pomoc rzeczową o wartości 610 440,11 zł.

 • Współpraca z władzami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi

Współpracujemy z władzami lokalnymi oraz organizacjami pomocowymi (Grupa Granica, Medycy na Granicy), którym przekazujemy pomoc dla uchodźców: koce, śpiwory, ciepłe ubrania, artykuły higieniczne i żywnościowe. Wspieramy również placówki Straży Granicznej, do których trafiają uchodźcy. Ratownicy PCK wraz z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podejmują interwencje podczas odnajdywania uchodźców. Udzielają im pomocy humanitarnej i medycznej, wspierają również służby państwowe w ewakuacji potrzebujących do szpitala. Coraz gorsza pogoda sprawia, że coraz więcej osób potrzebuje pomocy medycznej. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem działań w formie punktu wyjazdowego dla ratowników PCK, którzy będą mogli szybko dotrzeć ze wsparciem do potrzebujących. Planujemy otwarcie takiego punktu pod koniec listopada.

 • Poszukiwanie zaginionych osób i rodzin

Uchodźcy, do których dociera pomoc PCK otrzymują również informacje na temat możliwości poszukiwania swoich bliskich, z którymi stracili kontakt. Osoby, które poszukują swoich bliskich mogą skontaktować się z Krajowym Biurem Informacji i Poszukiwań PCK pod numerem telefonu: 22/32 61 261 i 22/32 61 264 lub e-mail: biuro.poszukiwan@pck.pl/tracing.service@pck.pl. Wniosek o rozpoczęcie poszukiwań mogą złożyć tylko krewni w kraju swojego zamieszkania do miejscowego Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Następnie zgłoszenie otrzymuje PCK i rozpoczyna poszukiwania. Jeżeli poszukujący przebywa na terenie Polski, wówczas może złożyć wniosek do PCK, ale zobowiązany jest podać polskie dane kontaktowe, które umożliwią przekazanie informacji o rezultatach poszukiwania. Organizacje pomagające uchodźcom w poszukiwaniu swoich bliskich mogą zgłosić się do oddziałów PCK lub bezpośrednio do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w Warszawie, aby otrzymać informacje i wsparcie w poszukiwaniu zaginionych bliskich.

 • Punkt pomocy humanitarnej w Michałowie

Polski Czerwony Krzyż nawiązał również współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w wyniku której powstał punkt pomocy humanitarnej w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Punkt działa od 8 listopada w Michałowie. Powstał, aby wspierać medyków i organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom przekraczającym polsko-białoruską granicę. W punkcie organizacje mogą się zaopatrzyć w materiały przydatne w ich pracy (medyczne materiały zużywalne, jedzenie, woda itp.). Polski Czerwony Krzyż przekazuje do punktu pakiety pomocowe dla migrantów oraz żywność.

Kluczowe komunikaty (PCK i IFRC):

 • Jesteśmy zaniepokojeni coraz poważniejszą sytuacją dużych grup migrantów, którzy od 8 listopada gromadzą się przy granicy polsko-białoruskiej.
 • Apelujemy o dostęp Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji humanitarnych do migrantów przebywających w strefie stanu wyjątkowego, abyśmy mogli zapewnić pomoc medyczną i humanitarną. Wierzymy w pokojowe i humanitarne rozwiązanie tej sytuacji.
 • Migranci, niezależnie od statusu prawnego, powinni mieć bezpieczny i skuteczny dostęp do pomocy humanitarnej i ochrony, gdziekolwiek się znajdują. Ludzie przekraczają granicę mając tylko własne ubranie. Potrzebują żywności, leków, artykułów higienicznych, zimowej odzieży, środków ochrony indywidualnej na wypadek COVID-19 i dostępu do podstawowych usług.
 • Organizacjom humanitarnym należy zapewnić skuteczny dostęp do wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich statusu prawnego, także tym, którzy przebywają w ośrodkach strzeżonych. Polski Czerwony Krzyż, przy wsparciu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jest w stanie zapewnić im wsparcie zgodnie z humanitarnymi zasadami neutralności, bezstronności i niezależności, bez narażania kogokolwiek na niebezpieczeństwo.
 • Wszystkim osobom ubiegającym się o azyl należy zapewnić dostęp do sprawiedliwych procedur i ochronę przed bezpodstawnym odesłaniem. Metoda push-back nie może być stosowana. Państwa mają suwerenny przywilej ochrony swoich granic. Jednak polityka, przepisy i praktyki państw muszą zawsze być zgodne z prawem międzynarodowym.
 • Podczas pandemii COVID-19 migranci potrzebują jeszcze większego wsparcia. Władze powinny podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić wszystkim migrantom, niezależnie od statusu prawnego i lokalizacji, dostęp do usług zdrowotnych. Należy również dołożyć starań, aby zapewnić im rzetelne informacje i wskazówki dotyczące tego, jak chronić siebie i innych przed wirusem.

#pck #naratunekuchodzcom