Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

Jednym z najważniejszych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża jest prowadzenie programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jest to możliwe dzięki współpracy wolontariuszy PCK ze szkołami.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce bezinteresownie pomóc potrzebującym. W PCK mamy prawie 100 000 wolontariuszy, którzy stanowią najważniejszy „element” pracy Stowarzyszenia. Bez ich zaangażowania nie byłaby możliwa realizacja celów PCK.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi szereg działań w ramach wolontariatu, m.in.:

 • Uczymy w szkołach zasad udzielania pierwszej pomocy (program „Ratowniczek”) oraz jak dbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i zdrowo się odżywiać (program „Super Wiewiórka”) i zachęcamy dzieci do dbania
  o higienę jamy ustnej (program „Dziel się uśmiechem”).
 • Upowszechniamy międzynarodowe prawo humanitarne i podstawowe zasady czerwonego krzyża
  i czerwonego półksiężyca.
 • Zbieramy środki finansowe do puszek, uczestniczymy w zbiórkach w sklepach, szkołach i firmach.
  Udzielamy się na rzecz osób starszym, uczestniczymy w zajęciach międzypokoleniowych.
  Wspieramy dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących: paczki na święta, kolonie, obozy, organizacja czasu wolnego.
 • Angażujemy się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof – pomagamy w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów.
  Wspieramy Szkolne Koła PCK i lokalne oddziały PCK przy organizacji festynów, imprez plenerowych bądź konkursów.
 • Kształtujemy liderów wolontariatu – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, którzy organizują, animują
  i prowadzą działalność PCK w środowisku lokalnym.

W ramach programu Godne Dzieciństwo Polski Czerwony Krzyż:

 • zapewnia dzieciom ciepły posiłek w szkole,
 • pomaga rodzinom potrzebującym w przygotowaniu Świąt (akcje: Wielkanoc z PCK i Czerwonokrzyska Gwiazdka), przekazując produkty żywnościowe i paczki dla dzieci,
 • dofinansowuje kolonie dla dzieci (akcja Gorączka Złota),
 • zapewnia edukacje i opiekę w świetlicach środowiskowych.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wróć do góry