18 grudnia, 2023

Międzynarodowy Dzień Migrantów. Nie jesteśmy obojętni.

18 grudnia z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migrantów. Migranci, uchodźcy, obywatele ubiegający się o azyl i osoby na uchodźstwie wewnętrznym (IDP) stoją dzisiaj przed poważnymi wyzwaniami. Zdaniem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ONZ proces przemieszczania się ludności po świecie będzie nadal postępował, zaś liczba osób mieszkająca poza granicami ojczystego kraju będzie systematycznie wzrastać, głównie ze względu na ...
Wróć do góry