17 maja, 2023

Czerwony Krzyż nawołuje do zakazu i eliminacji broni jądrowej

W 1945 roku bomba atomowa spuszczona na Hiroszimę zabiła 140 tys. ludzi, a wiele więcej osób
ucierpiało z powodu poważnych ran lub choroby popromiennej. Bomba, która wyrządziła tak
ogromne szkody, miała moc zaledwie 15 kiloton. Teraz, nazwano by ją małą, lub „taktyczną” bronią
jądrową.
Od 1945 roku Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nawołuje do
zakazu i eliminacji broni jądrowej. Do tej pory, nie udało się wypracować żadnych ...
Wróć do góry