13 października, 2022

PCK udzielił pomocy ponad 800 tys. uchodźcom z Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż od pierwszego dnia konfliktu zbrojnego świadczy pomoc na rzecz poszkodowanych z Ukrainy i do dziś udzielił jej ponad 800 tys. uchodźców. W pracę zostało zaangażowanych 8200 wolontariuszy i pracowników PCK, w tym 505 osób z Ukrainy. PCK wysłał również ponad 600 transportów na Ukrainę – ponad 5 tys. ton pomocy humanitarnej, w tym wyposażenie szpitali i ambulatoriów, leki, środki opatrunkowe, żywność, koce i ubrania.Raport „Na pomoc Ukrainie” zaprezentowany 11 ...
Wróć do góry