20 czerwca, 2020

Nowy pakt o migracji i azylu

Przed Światowym Dniem Uchodźcy Biuro Czerwonego Krzyża przy Unii Europejskiej wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia bezpiecznych legalnych kanałów migracji do UE osób ubiegających się o ochronę.Bruksela, 19 czerwca 2020 r. - Przed Światowym Dniem Uchodźcy Biuro Czerwonego Krzyża przy Unii Europejskiej wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia bezpiecznych legalnych kanałów migracji do UE osób ubiegających się o ochronę. Ponieważ wiele granic pozostaje ...
Wróć do góry