Zdrowie psychiczne jest uniwersalnym prawem człowieka

Dyskryminacja, stereotypy oraz stygmatyzacja społeczna z powodu chorób psychicznych to tematy tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Od ponad trzech dekad 10 października Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego uświadamia, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wraz ze Stowarzyszeniami Krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, m.in.: Polskim Czerwonym Krzyżem również angażują się w edukowanie o zdrowiu psychicznym oraz wspierają osoby, które potrzebują wsparcia psychospołecznego.

Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Co ósma osoba na świecie żyje z zaburzeniami psychicznymi, które wpływają na jej zdrowie fizyczne, samopoczucie, relacje z innymi i źródła utrzymania. Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 1 miliarda. W Polsce ten problem dotyczy 26 proc. naszego społeczeństwa. Oznacza to, że nie ma rodziny, która nie spotkałaby się z kryzysem zdrowia psychicznego.

Obecnie depresja stanowi czwartą spośród najczęściej występujących chorób na świecie, a prognozuje się, że pod koniec bieżącej dekady zajmie pierwsze miejsce. Niepokojącym trendem jest rosnący problem kłopotów ze zdrowiem psychicznym w gronie osób młodych. Przyczyn upatruje się w codziennym stresie, dynamicznym tempie życia, braku czasu dla siebie i innych, braku czasu na odpoczynek i wyciszenie od nadmiernych bodźców.

Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego IFRC koncentruje się na przeciwdziałaniu stygmatyzacji osób z chorobami psychicznymi. Piętnowanie chorych często wynika z braku zrozumienia lub strachu. Ważne jest, aby przerwać milczenie w celu promowania zmian, wyeliminowania wstydu i umożliwienia ludziom szukania pomocy u przyjaciół, rodziny, a przede wszystkim u profesjonalistów. Pomniejszanie wagi zdrowia psychicznego wpływa nie tylko na samopoczucie osoby chorej, ale także na jej relacje społeczne, edukację, możliwości zatrudnienia i dostęp do opieki zdrowotnej. Czerwony Krzyż wzywa do otwartych rozmów na temat zdrowia psychicznego i nie stygmatyzowanie osób z chorobami psychicznymi.

W 2022 r. Polski Czerwony Krzyż przyłączył się do europejskiego programu #EU4Health, w ramach którego prowadzi usługi w zakresie zdrowia psychicznego oraz wsparcie psychospołeczne dla osób dotkniętych przez konflikt zbrojny w Ukrainie. Na potrzeby programu PCK uruchomił w styczniu br. specjalną INFOLINIĘ PCK, gdzie uchodźcy mogą otrzymać wsparcie psychospołeczne od profesjonalistów, którzy pomagają im w codziennych trudnościach w zaadaptowaniu się w Polce. Wielu uchodźców, którzy przybyli do Polski, myślało, że będzie tutaj tylko kilka tygodni, najwyżej miesięcy, ale większość z nich mieszka tu od ponad roku. Czują się zagubieni, niepewni ich najbliższej przyszłości, dlatego szukają wsparcia.

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest jednym z najważniejszych priorytetów IFRC. Są oni również narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia chorób psychicznych spowodowanych wypaleniem zawodowym i stygmatyzacją. Dlatego m.in.: Polski Czerwony Krzyż prowadzi szereg szkoleń dla swoich pracowników i wolontariuszy dot. wsparcia stanu emocjonalnego, aby byli oni dobrze przygotowani do przezwyciężenia wyzwań wynikających z prowadzonych przez nich działań.

Każda osoba, która ucierpiała z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie może otrzymać wsparcie psychospołeczne na INFOLINII PCK. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 09:00 do 17:00.

INFOLINIA PCK +48 800 088 136

Wróć do góry