XXVI Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do udziału w XXVI edycji Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do udziału w XXVI edycji Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w terminie 11 kwietnia – 19 maja 2024 r. w trybie hybrydowym. Pierwsze cztery sesje odbędą się online w godzinach od 15.00 do 18.15, w dniach: 11 kwietnia, 18 kwietnia, 25 kwietnia,
9 maja. Piąta sesja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie w dniach: 17-19 maja (dokładną lokalizację podamy wkrótce).

Do udziału w kursie zapraszamy:

studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;

wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;

pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Śląskiego. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będą dyskusje. Program będzie obejmował m.in. wprowadzenie do edukacji humanitarnej, podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ściganie i karanie osób winnych popełnienia zbrodni międzynarodowych etc. Szczegółowy program Szkoły opublikujemy niebawem.

Udział w kursie będzie wspaniałą okazją do porozmawiania na temat edukacji humanitarnej
w Polsce, a osoby szczególnie zainteresowane tą tematyką zostaną zaproszone do współtworzenia zespołu ochotników przy BZG PCK, który szerzej zajmie się tą kwestią.

Językiem wykładowym będzie język polski.

Warunkiem ukończenia XXVI Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych oraz otrzymania dyplomu jest nienaganna frekwencja na sesjach online oraz sesji wyjazdowej a także aktywne uczestnictwo w zajęciach. Zgłoszenie uczestnictwa oraz CV prosimy przesyłać do 20 marca 2024 r. na adres e-mail: miedzynarodowy@pck.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa w XXV Szkole MPHKZ

Koszt całkowity udziału w kursie wynosi: 650 zł. brutto (cena uwzględnia wyżywienie oraz zakwaterowanie podczas sesji wyjazdowej etc.).

Kurs jest organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: miedzynarodowy@pck.pl lub tel. 574 504 202

Wróć do góry