XXIV Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla zaawansowanych

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do udziału w XXIV edycji Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w dniach 10 maja – 31 maja 2022 r. w każdy kolejny wtorek i czwartek tj. 10 maja, 12 maja, 17 maja, 19 maja, 22 maja i 26 maja 2022 r.w godzinach 14:00-18:00 w trybie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Do udziału w kursie zapraszamy:

 • studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
 • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
 • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Śląskiego. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będą dyskusje. Program obejmuje, m.in.:

 • kwestię zakazu użycia siły i agresji w prawie międzynarodowym,
 • prawo okupacji wojennej,
 • nowoczesne środki walki z perspektywy prawa humanitarnego,
 • prowadzenie działań zbrojnych w obszarach zurbanizowanych,
 • status prawny personelu medycznego,
 • zagrożenia dla dóbr kultury w czasie działań zbrojnych,
 • orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych dotyczące zbrodni międzynarodowych,
 • prawo humanitarne a prawa człowieka,
 • wojskowe operacje na morzu w świetle Podręcznika z San Remo.

Uczestnicy, którzy wykażą się nienaganną frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu. Zgłoszenie uczestnictwa oraz CV prosimy przesyłać do 10 kwietnia 2022 r. na adres e-mail: monika.kolaj@pck.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w XXIV Szkole MPHKZ

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do 19 kwietnia 2022.

Udział w kursie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Kurs jest organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22 326 13 45, +48 693 890 234

Wróć do góry