XXIII Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, edycja on-line

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do udziału w XXIII edycji Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 10 czerwca 2021 r. w każdy kolejny czwartek tj. 29 kwietnia, 6 maja, 13 maja, 20 maja, 27 maja i 10 czerwca 2021 r. w godzinach 14:00-18:00 w trybie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Misją Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych jest edukacja obecnych i przyszłych kadr organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną, przygotowanie funkcjonariuszy humanitarnych i wojskowych do misji zagranicznych w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, a także szerzenie idei humanitaryzmu wśród całej społeczności.

Więcej informacji

Wróć do góry