Wyniki XXII edycji Konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka

Niniejszym przedstawiamy wyniki XXII edycji Konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka:

 

W kategorii prac magisterskich:

  • I nagroda Katarzyna Liszka– „International disaster response law w systemie prawa międzynarodowego”
  • II nagroda Monika de Silva– “How does law protect religion in war? International Protection of Freedom of Religion in Armed Conflicts”

Kategoria prac doktorskich:

  • I nagroda Kaja Kowalczewska – „Śmiercionośne systemy z postępującą autonomicznością – analiza prawnomiędzynarodowa”
  • II nagroda Jacek Chojnacki – „Systemy bezzałogowe i roboty autonomiczne we współczesnych i przyszłych konfliktach zbrojnych”
  • Wyróżnienie Mateusz Piątkowski – „Współczesna wojna powietrzna w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych”

W kategorii prac dyplomowych nagradzanych przez PCK:

  • I nagroda Karol Seremak – „Możliwość użycia artylerii SZ RP w kontekście zasad MPHKZK”
  • II nagroda Patrycja Otta – „Uczestnicy działań zbrojnych i ich status z perspektywy MPHKZ”
  • Wyróżnienie: Paweł Tatarczyński – „Bezzałogowe statki powietrzne jako środek walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych”
Wróć do góry