Wizyta prezydenta MKCK w Moskwie – wyjaśnienie MKCK dot. dezinformacji w mediach

23–24 marca prezydent Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) Peter Maurer odwiedził Moskwę. Tydzień wcześniej był w Kijowie. Na zakończenie podróży Petera Maurera w Moskwie, ukazały się zdjęcia z rozmów z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. W tym samym czasie do wiadomości publicznej dotarła informacja, że MKCK poprosił o pozwolenie na otwarcie biura w południowej Rosji w ramach regionalnego rozwoju. Obie informacje wywołały falę krytyki pod adresem MKCK i Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w tym dezinformację na temat działań MKCK i Ruchu na Ukrainie.

 

Dbając o prawdziwość i rzetelność informacji, wyjaśniamy jak pracujemy i dlaczego nasz Ruch pozostaje neutralny i bezstronny w sytuacji konfliktu na Ukrainie.

 

MKCK jest obecny i działa na Ukrainie od samego początku konfliktu, czyli od około ośmiu lat. Już przed ostatnią eskalacją konfliktu MKCK dostarczał pomoc głównie na wschodzie Ukrainy. Od czasu eskalacji konfliktu MKCK rozszerzył swoją obecność w całym kraju, dostarczając i koordynując operacje humanitarne z 10 różnych miejsc, ściśle współpracując z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem i innymi partnerami Ruchu. Z ramienia MKCK w Ukrainie pracuje ponad 600 pracowników, a od momentu eskalacji konfliktu przydzielono dodatkowo 140 pracowników, w tym pracowników medycznych (chirurgów, psychologów, specjalistów od zanieczyszczeń broni, inżynierów, logistyków).

 

MKCK jest obecny w Rosji od prawie 30 lat. Ta regionalna delegacja z siedzibą w Moskwie i obejmująca Federację Rosyjską i Białoruś jest jednym z naszych kluczowych ośrodków dyplomacji humanitarnej na całym świecie. Poprzez działania delegacji staramy się budować  dialog z władzami rosyjskimi, kręgami akademickimi i eksperckimi oraz innymi wpływowymi osobami i organizacjami, który ma na celu wspieranie  naszej misji – ochronę i pomoc ludziom dotkniętym konfliktami zbrojnymi i inną przemocą na całym świecie.

 

Obecnie nie posiadamy biur nigdzie indziej w Federacji Rosyjskiej. Posiadamy biuro w Mińsku na Białorusi. MKCK zwiększa również swoją obecność w krajach sąsiadujących z Ukrainą, m.in. poprzez dążenie do otwierania biur w Rumunii, Mołdawii, na Węgrzech i w Polsce. Podejście to ma na celu ułatwienie regionalnej odpowiedzi na ten kryzys oraz wsparcie zespołów pracujących na obszarach dotkniętych konfliktem na Ukrainie.

 

Kluczowe informacje na temat roli i mandatu MKCK:

 

  • Budowanie i utrzymywanie dialogu ze stronami konfliktu jest niezbędne, aby uzyskać dostęp do wszystkich osób dotkniętych konfliktem, poprzez uzyskanie niezbędnych gwarancji bezpieczeństwa dla zespołów Czerwonego Krzyża w celu dostarczenia pomocy ratującej życie oraz przypomnienia stronom o ich zobowiązaniach wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego.
  • Jako neutralna, bezstronna organizacja humanitarna, MKCK rozmawia ze WSZYSTKIMI stronami konfliktu. MKCK jest upoważniony do zaangażowania się w ten humanitarny dialog na mocy konwencji genewskich, ratyfikowanych przez państwa.
  • MKCK musi rozmawiać z ludźmi, którzy podejmują i wpływają na decyzje mające przełożenie na życie ofiar konfliktów zbrojnych oraz naszą zdolność dotarcia do nich. Prowadzimy dyplomację humanitarną oraz dwustronny i poufny dialog, taki jak ten, na całym świecie, w odniesieniu do każdego konfliktu, w którym staramy się pomóc poszkodowanym ludziom.
  • Obecne podejście operacyjne MKCK oznacza, że musimy mieć biura i struktury w pobliżu obszarów potrzeb humanitarnych, aby ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej i wspierać nasze zespoły mobilne.
  • Przestrzeń dla neutralnej, bezstronnej i niezależnej akcji humanitarnej musi być chroniona, aby podmioty udzielające pomocy, takie jak Ukraiński Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) oraz Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, miały dostęp do ludności cywilnej. Nasza neutralność i przestrzeń do bezpośredniego omawiania kwestii humanitarnych ze stronami pozwala nam na dostarczanie pomocy przez linie frontu, ułatwianie bezpiecznego przejścia ludności cywilnej i prowadzenie innych ważnych działań humanitarnych.
 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 

Czy MKCK pomaga w organizacji przymusowych ewakuacji?
MKCK nigdy nie pomaga w organizowaniu ani przeprowadzaniu przymusowych ewakuacji. Dotyczy to wszystkich miejsc, gdzie pracujemy. Nie poparlibyśmy żadnej operacji, która byłaby sprzeczna z wolą ludzi i naszymi zasadami. Byliśmy zaangażowani w dwie ewakuacje ludzi na Ukrainie – odbyły się one z miasta Sumy w dniach 15 i 18 marca, kiedy ułatwiliśmy dobrowolne, bezpieczne wyjście ludności cywilnej z miasta. W obu przypadkach ludzie chętnie korzystali z autobusów prowadzących ich do innego ukraińskiego miasta, Łubnie.

Czy MKCK próbuje otworzyć biuro w Rosji, aby pomóc wyselekcjonować ewakuowanych Ukraińców?
MKCK nie chce otwierać biura w południowej Rosji, aby przyjmować lub selekcjonować Ukraińców, jak twierdzi wiele raportów. Raporty te są niedokładne i mogą spowodować ogromne szkody dla MKCK i naszego personelu.Wzmocniliśmy nasze działania, wysyłając dodatkowe zespoły na Ukrainę, a także do krajów sąsiednich, w tym Węgier, Mołdawii, Polski, Rumunii i Rosji, aby wspierać nasze operacje i skutecznie reagować na potrzeby humanitarne tam, gdzie się pojawiają. W ramach tego regionalnego zwiększenia skali rozmawiamy również o otwarciu biura w Rostowie na południu Rosji, gdzie obecnie nie mamy biura. 

Dlaczego MKCK nie ułatwia/uruchamia korytarzy humanitarnych?
Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi stronami konfliktu, m.in. dlatego, aby ułatwić bezpieczne przejście cywilom, którzy chcą dobrowolnie opuścić teren, na którym się znajdują. MKCK wzywa do ochrony cywilów, gdziekolwiek się znajdują. Cywile muszą mieć możliwość ucieczki z obszaru walk zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi korytarzy humanitarnych. Cywile, którzy zdecydują się pozostać w miejscach zagrożonych bezpośrednimi atakami, muszą być jednakowo chronieni. Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach wojennych, jak chorzy i ranni, również muszą być chronione. 

Dlaczego MKCK używa słowa „konflikt”, a nie „wojna”?

„Konflikt zbrojny” to termin techniczny i prawniczy, najczęściej używany w Konwencjach Genewskich, które stanowią rdzeń międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje Genewskie, ratyfikowane przez wszystkie państwa, są również podstawą mandatu MKCK (wraz z Protokołami Dodatkowymi i innymi normami wielostronnymi).

Dlaczego Peter Maurer pojechał do Moskwy?

MKCK rozmawia ze wszystkimi stronami konfliktu zbrojnego – jest to jedna z ról MKCK podczas konfliktów zbrojnych, określona w Konwencjach Genewskich. Konsekwencje humanitarne konfliktu zbrojnego na Ukrainie są przedmiotem poważnego zaniepokojenia MKCK i robimy wszystko, co w naszej mocy, zarówno poprzez operacje pomocowe, jak i wysiłki dyplomatyczne, aby ulżyć cierpieniom osób poszkodowanych. W ramach tych działań dyplomatycznych Prezes MKCK Peter Maurer udał się na Ukrainę i do Rosji, gdzie spotkał się z przedstawicielami obu krajów, aby omówić kluczowe kwestie humanitarne.W Kijowie Peter Maurer spotkał się z premierem Denysem Szmyhalem, wicepremierem, ministrami obrony i infrastruktury oraz burmistrzem Kijowa, aby omówić bieżące potrzeby humanitarne. Spotkał się również z Maksymem Dotsenko, dyrektorem generalnym Ukraińskiego  Czerwonego Krzyża i Illyą Kletskovskyym, zastępcą dyrektora generalnego UCK. Następnie Peter Maurer udał się do Moskwy, gdzie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem oraz Alexandrem Fominem, wiceministerem obrony. Spotkał się również z Pawłem Sawczukiem, prezesem Rosyjskiego Czerwonego Krzyża i panią Moskalkową, komisarzem ds. praw człowieka.

Dlaczego MKCK spotyka się z przywódcami rządów podczas konfliktu?

Jako neutralny, bezstronny podmiot humanitarny, MKCK jest upoważniony do rozmawiania ze WSZYSTKIMI stronami konfliktu w celu propagowania poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego lub prawa konfliktów zbrojnych, ochrony życia i zapewnienia, że pomoc jest w stanie dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących . Musimy rozmawiać z ludźmi, którzy podejmują i wpływają na decyzje mające przełożenie na życie ofiar konfliktów zbrojnych oraz naszą zdolność dotarcia do nich. Prowadzimy humanitarną dyplomację i dwustronny dialog na całym świecie, w odniesieniu do każdego konfliktu, w którym staramy się pomagać i chronić ofiary.

 

 

 

Wróć do góry