Warsaw Forum – Czerwony Krzyż przygotowuje się na wypadek katastrof

W ostatnich miesiącach Czerwony Krzyż pomagał kilkukrotnie ofiarom klęsk żywiołowych w różnych rejonach świata. Szybka reakcja służb ratunkowych oraz dostarczenie pomocy humanitarnej w takich sytuacjach jest bardzo ważna. O przygotowaniu na wypadek klęsk i katastrof nadbałtyckich Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża dyskutowano podczas Warsaw Forum.

Polski Czerwony Krzyż w dniach 12-13 października zorganizował Warsaw Forum – dwudniowe spotkanie dla przedstawicieli nadbałtyckich Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (IFRC), Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC), strategicznych partnerów biznesowych wspierających rozwój  potencjału ratownictwa – Revolut Polska oraz Shell Polska sp. z o.o., Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Forum zrealizowane było w ramach Baltic Sea Region Meeting, którego celem jest poruszanie strategicznych tematów i wzmacnianie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Głównym tematem wydarzenia była dyskusja o gotowości nadbałtyckich Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża na wypadek klęsk żywiołowych oraz nawiązanie strategicznej współpracy między Stowarzyszeniami, administracją rządową, podmiotami działającymi w obszarze ratownictwa i ochrony ludności. Dla uczestników Forum było to miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń oraz planowania wspólnych działań.

Dla uczestników Warsaw Forum przygotowano także praktyczne ćwiczenia z modułu Emergency Disaster Response Unit (EDRU, jednostki reagowania kryzysowego) – zespołu wyspecjalizowanego personelu i sprzętu, który Polski Czerwony Krzyż będzie mógł szybko skierować do zagranicznych działań ratowniczych w nagłych, wielkoskalowych katastrofach i innych sytuacjach wymagających ratowania zdrowia i życia, gdy lokalne obiekty zostaną zniszczone. Każdorazowo w ramach EDRU tworzony jest zespół składający się nie tylko z personelu medycznego, ale również specjalistów ds. logistyki, pomocy humanitarnej i łączności oraz bezpieczeństwa.

Podczas Forum odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów ratowniczych dla 17 Grup Ratownictwa PCK oraz Grupy Pomocy Humanitarnej PCK z Lublina. Dzięki wsparciu partnerów biznesowych Revolut Polska oraz Shell Polska sp. z o.o. Polski Czerwony Krzyż wzmacnia swoje  możliwości reagowania na wypadek przyszłych klęsk i katastrof.

Wróć do góry