Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

W kilkudziesięciu miejscowościach w całej Polsce, 25 października 2023 roku, młodzież utworzyła „żywe czerwone krzyże”. Niektóre z nich – dzięki odpowiedniej synchronizacji – tworzyło ponad sto osób. Ustawienie żywego symbolu naszej organizacji było efektownym i ważnym elementem licznych spotkań i happeningów organizowanych z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie w Ruchu Młodzieżowym PCK (osoby poniżej 30 roku życia) działa kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy. To ogromny potencjał naszej organizacji.

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża na co dzień działa i pomaga w Szkolnych i Akademickich Kołach PCK, promujących ideały humanitaryzmu wśród uczniów i studentów; w Klubach Wiewiórka, gdzie mile widziane są przedszkolaki oraz dzieci z pierwszych klas; w Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, wyjątkowej inicjatywie powołanej do życia w 1963 roku, w stulecie powstania Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Celem Grup SIM PCK, działających od 60 lat, jest przygotowanie instruktorów, liderów oraz animatorów działalności młodzieżowej.

„Młodzi wolontariusze kształtują swoją wrażliwość społeczną oraz różnorodne umiejętności przydatne w życiu. Wolontariat jest zatem nie tylko sposobem na pomoc innym, ale także na własny rozwój. Ludzie, którzy byli wolontariuszami w młodości, często kontynuują działalność dobroczynną w dorosłym życiu, co ma długotrwały pozytywny wpływ na społeczeństwo”, tłumaczy Patrycja Smolińska, specjalista ds. wolontariatu w Biurze Zarządu Głównego PCK. I dodaje: „Pomaganie innym przynosi satysfakcję i radość, co pozytywnie wpływa na samopoczucie wolontariuszy”.

Historie wolontariuszy potwierdzają, że warto angażować się w pomoc potrzebującym. „Podczas wolontariatu w Polskim Czerwonym Krzyżu można spotkać przyjaciół. Wchodzi się w krąg osób otwartych, tolerancyjnych, empatycznych. To jest świetne środowisko dla młodej osoby, która chce się rozwijać”, stwierdza Ewa Markiewicz, wolontariuszka i liderka Grupy SIM PCK Warszawa. Zaczynała dwa lata temu od zbiórki żywności: stała rozdając ulotki i zbierając dary. Satysfakcję dała jej dystrybucja paczek żywnościowych. Już wie, że nadal chce pomagać i czynić dobro na co dzień.

Wielu pracowników Czerwonego Krzyża zaczynało przygodę z tą organizacją właśnie od wolontariatu młodzieżowego. Doktor Magdalena Stefańska, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą BZG PCK, wspomina swe czerwonokrzyskie początki: „Rodzice wysłali mnie na wypoczynek letni organizowany przez Polski Czerwony Krzyż, podczas którego przeszłam kurs pierwszej pomocy i podstaw prawa humanitarnego. Atmosfera wyjazdu i wiedza, którą zdobyłam, na tyle mnie zainteresowały, że uznałam, iż dobrze byłoby to kontynuować, działając razem z innymi młodymi ludźmi”.

W przyjętej przez Zarząd Główny PCK „Strategii 2030” – Ruch Młodzieżowy PCK jest jednym z 9 klastrów (nowy model zarządzania filarami). „Młodzi ludzie są kołem zamachowym Polskiego Czerwonego Krzyża: adresatem wielu działań Stowarzyszenia, realizatorem programów i przedsięwzięć oraz kuźnią kadr – wiedza i wartości przekazywane są z pokolenia na pokolenie”, czytamy w „Strategii 2030”. Rozwój struktur młodzieżowych jest potrzebny i możliwy. Przed II wojną światową Ruch Młodzieżowy PCK zrzeszał 220 000 uczniów szkół powszechnych i średnich.

Wróć do góry