UKRAINA: pół roku działań pomocowych

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) ostrzega przed efektami domina i rosnącymi potrzebami humanitarnymi w Ukrainie.

W środę, 24 sierpnia 2022 r., mija sześć miesięcy od eskalacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który pozostawił niewyobrażalne cierpienia i wciąż rosnące potrzeby humanitarne w kraju i poza nim. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Ukraiński Czerwony Krzyż i 46 innych krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kontynuują jedną z największych operacji pomocowych w historii, aby zaspokoić potrzeby humanitarne osób z Ukrainy.

Prezydent IFRC Francesco Rocca mówi:

 „Ludzie znajdują się obecnie w krytycznym momencie. Koszty ludzkie wciąż rosną, a cierpienie milionów jest niewyobrażalne. Konflikt się przedłuża, a potrzeby narastają wraz z rosnącymi cenami żywności i paliw oraz pogłębiającymi się kryzysami żywnościowymi. IFRC reaguje na rosnące potrzeby humanitarne, ale nie możemy tego zrobić sami.”

 

W Ukrainie i w sąsiednich krajach inflacja i związany z nią wzrost cen wpływa na zdolność ludzi do zakupu podstawowych produktów. Zbliżające się ochłodzenie w okresie jesiennym przyniesie w najbliższych tygodniach dodatkowe potrzeby humanitarne. Chociaż byliśmy świadkami niesamowitej hojności, to napięcia ekonomiczne mogą wpłynąć na to, jak społeczności przyjmujące uchodźców, będą mogły im pomóc. Co więcej, ludzie, którzy uciekli, znaleźli się w trudnej sytuacji decyzji pomiędzy rozpoczęciem życia od nowa lub powrotem do niepewności i potencjalnego niebezpieczeństwa.

Konflikt nadal ma daleko idące konsekwencje. Ceny żywności wzrosły na całym świecie, nie tylko w Europie. Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów zboża. Eksport zboża w tym kraju spadł w tym roku o 46 procent. Ten spadek ma ogromny wpływ na Róg Afryki, gdzie ponad 80 milionów ludzi doświadcza skrajnego głodu, najgorszego kryzysu żywnościowego od 70 lat.

W wyniku konfliktu zbrojnego miliony ludzi zostały przesiedlone. W związku z tym  ponad 100 000 wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża zmobilizowało swoje siły w Ukrainie i w krajach graniczących – Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Mołdawii, Rosji i Białorusi – oraz w 17 dodatkowych krajach regionu, aby nieść pomoc potrzebującym.

Dyrektor Generalny Ukraińskiego Czerwonego Krzyża Maksym Dotsenko mówi:

 „Ludzie musieli uciekać i zostawić całe swoje dotychczasowe życie, wielu żyje i planuje tylko z dnia na dzień. Wiemy, że zbliżająca się zima będzie coraz trudniejsza dla tych, którzy potrzebują podstawowych produktów do przetrwania – ciepłego miejsca do życia, jedzenia, towarów i usług”. (…)  „Nasi pracownicy i wolontariusze pracują przez całą dobę, aby wspierać ludzi, nawet jeśli wielu martwi się o własne rodziny i swoje bezpieczeństwo. Mimo to nadal zakładają kamizelkę Czerwonego Krzyża, aby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Skupiamy się na zdolności adaptacji, elastyczności i reagowaniu na wszystko, co wydarzy się później”.

Nie wiemy, jaka będzie przyszłość kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Nawet jeśli konflikt zbrojny miałby się zakończyć jutro, naprawa zniszczeń w miastach i domach oraz skutków dla rodzin zajmie lata. Taka perspektywa wymaga od organizacji humanitarnych, rządów i darczyńców zaangażowania długoterminowego. Kierując się bezstronnością, IFRC wraz z innymi członkami krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca deklaruje, że nadal będzie rozwijać i dostarczać niezbędną pomoc humanitarną, m. in. w formie pomocy gotówkowej i bonowej,  opieki zdrowotnej, w tym wsparcia psychologicznego, pierwszej pomocy oraz zaopatrzenia w wodę i urządzenia sanitarne.

 

UKRAINA: raport IFRC – pół roku działań pomocowych.

Wróć do góry