Transgraniczna ochrona znaku czerwonego krzyża

Dziś przypada ważna rocznica dla międzynarodowego prawa humanitarnego (MPH). 18 lat temu, 8 grudnia 2005 roku przyjęto III Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich ustanawiający dodatkowy znak chroniony, znak czerwonego kryształu.

Tego dnia, Ukraiński Czerwony Krzyż wspólnie z innymi Stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża, takimi jak Polski Czerwony Krzyż, pragną zwrócić uwagę na swoją stałą współpracę w zakresie zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu znaku czerwonego krzyża, angażując się w jednodniową transgraniczną kampanię ochrony znaku w mediach społecznościowych.

Czerwony krzyż, czerwony półksiężyc i czerwony kryształ są uznawane na mocy konwencji genewskich jako symbole neutralności i ochrony w konfliktach zbrojnych. Obejmują ochroną personel medyczny i duchowny sił zbrojnych oraz wskazują, przynależność osób lub obiektów do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Podczas trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Ukraiński Czerwony Krzyż zaobserwował ponad 100 przypadków transgranicznego nadużycia znaku. Zarówno zagraniczne, jak i lokalne firmy, a także organizacje świadczące pomoc humanitarną, zajmujące się ewakuowaniem, ratowaniem zwierząt i innymi usługami wolontariackimi, nadużywają znaków, między innymi naklejając je na swoich pojazdach. Polski Czerwony Krzyż odnotował również wiele takich przypadków.

Każde niewłaściwe użycie znaku osłabia jego wartość ochronną i podważa szacunek dla niego podczas konfliktów zbrojnych. Zagraża to życiu tych, którzy mają prawo do używania znaku podczas udzielania pomocy medycznej, ogranicza bezpieczny dostęp dla personelu Ruchu i utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej.

Apelujemy do wszystkich, aby docenili wagę znaku czerwonego krzyża i pomogli nam przypomnieć, że używanie znaków chronionych jest ściśle regulowane i należy zapobiegać wszelkim nadużyciom.
Razem możemy zrobić różnicę!

Wróć do góry