The IFRC Global Innovation Summit w Nairobi

Transformacja cyfrowa oraz troska o zrównoważony rozwój – to główne tematy zakończonego The IFRC Global Innovation Summit w Nairobi (26 – 28 czerwca).

Międzynarodowy Czerwony Krzyż w tym roku kończy 160 lat. Ten zasłużony ruch pomocy humanitarnej z siedzibą w Genewie jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych na świecie, jeżeli brać pod uwagę: metody działania, wyznawane i promowane wartości, podejście do spraw społecznych, czy problemów ochrony środowiska. „Przed nami wyzwania XXI wieku. Zachęcam Was, abyśmy byli jeszcze odważniejsi i bardziej otwarci w próbowaniu nowych rozwiązań, podejmowaniu inicjatyw, myśleniu w nowatorski sposób o naszej misji i działalności”, – mówił Shaun Hazeldine, lider innowacji i szef Akademii Solferino, rozpoczynając The IFRC Global Innovation Summit w Nairobi. Tematem szczytu były nowe technologie, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja i zrównoważony rozwój. Jak podkreślano, zmiany są ważne, lecz mają być tylko środkiem do celu. Celem jest człowiek.

W globalnym szczycie w Nairobi wzięło udział ponad 270 działaczy Czerwonego Krzyża z 74 stowarzyszeń krajowych. Polski Czerwony Krzyż reprezentowała m.in. Joanna Ciepielewska, która została zaproszona jako zwyciężczyni międzynarodowego konkursu na koncepcję innowacji dla wolontariuszy. Wraz ze współpracownikami z PCK w Lublinie, zaproponowała dwutorowe działania idące w kierunku stworzenia, z jednej strony, miejsca interaktywnej wymiany najświeższych informacji (newsroom), z drugiej strony, szkoły wolontariatu, która działałaby w trybie hybrydowym i była dostępna dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania czy rodzaj wykonywanej pracy.

 W Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca działa obecnie 16 milionów wolontariuszy z 192 krajów. Kompetencje mogą poszerzać często jedynie w czasie wolnym. „Zależy nam, aby wiedza przekazywana była w postaci łatwych do przełknięcia pigułek. Zajęcia nie mogą trwać zbyt długo. Materiał powinien być odpowiednio opracowany i podany” – wyjaśnia Joanna Ciepielewska. Organizatorzy szczytu namawiali uczestników do dzielenia się sukcesami, ale również błędami i porażkami, tak aby obraz transformacji był prawdziwy.

Podczas zakończonego The IFRC Global Innovation Summit wykłady, warsztaty, dyskusje dotyczyły m.in. wykorzystania w pomocy humanitarnej nowych narzędzi, takich jak drony, wirtualna rzeczywistość (VR), czy sztuczna inteligencja (AI). Zaprezentowano aplikację stworzoną specjalnie dla wolontariuszy (Chat RCRC). Kenijski Czerwony Krzyż, jeden z gospodarzy szczytu w Nairobi, pochwalił się niedawnymi sukcesami w obszarze aktywizacji zawodowej osób w kryzysie bezrobocia. Dzięki chętnym ludziom i wykorzystaniu technologii udaje się przerabiać niepotrzebny plastik na meble. Na recykling mogą liczyć również kartony: powstają z nich elementy scenografii dla teatru grupy Hamishibai. „Wprowadzanie zmian w obszarze transformacji cyfrowej jest konieczne, ale nie muszą być to zmiany rewolucyjne. Najważniejszy jest dobrze przemyślany plan i wdrażanie planu krok po kroku. Taki jest główny przekaz zakończonego szczytu w Nairobi”, podsumowuje Patrycja Smolińska, specjalista ds. wolontariatu z Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizowane przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż globalne szczyty poświęcone innowacjom odbywają się nieregularnie, w różnych częściach świata. Oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń stają się dobrą okazją do integracji wewnątrz Ruchu.

Wróć do góry