Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Każdego roku, 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem tego święta jest zwiększanie świadomości istnienia problemów ze zdrowiem psychicznym oraz radzenia sobie z nimi. Wydarzenia, jakie mają miejsce w Ukrainie, pokazują, że traumatyczne skutki konfliktu zbrojnego dotykają zarówno uchodźców, osób przesiedlonych, jak i pracowników organizacji humanitarnych.

WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą jednej na pięć osób w warunkach pokonfliktowych, co oznacza, że miliony ludzi z Ukrainy potrzebują specjalistycznego wsparcia psychologicznego, by poradzić sobie z nową rzeczywistością. Wynika z tego, że ponad 15 milionów osób z Ukrainy wymaga wsparcia psychospołecznego! Brak odpowiedniej opieki psychologicznej może skutkować pogorszeniem się stanu osoby dotkniętej konfliktem.

Potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie ciągle narastają. Poszkodowani ludzie wciąż odczuwają niewyobrażalny stres, niezależnie od tego, czy przebywają w regionach bezpośrednio dotkniętych wojną, czy też uciekli do sąsiednich krajów. Nieustanna obawa o bliskich, swój dobytek, a także niepewność powrotu do domu będą miały długotrwały wpływ na zdrowie psychiczne osób dotkniętych tym doświadczeniem.

Kluczowe znaczenie ma wczesne zapewnienie wsparcia psychospołecznego, które może uratować ludzkie życie oraz zapobiec pogłębianiu się zaburzeń.

 

Wolontariusze Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca udzielają natychmiastowej pomocy psychologicznej (PFA) osobom w potrzebie i, w szczególnych wypadkach, kierują je do specjalistów.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca współpracuje z UE i ośmioma stowarzyszeniami krajowymi, aby zapewnić wsparcie ponad 300 tys. osobom w Ukrainie, a także tym, którzy uciekli do Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. W ramach projektu #EU4Health zapewnione zostanie osobiste wsparcie psychologiczne za pośrednictwem specjalnej infolinii, a także przeszkolony zostanie  personel, wolontariusze oraz ratownicy Czerwonego Krzyża w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego.

Wróć do góry