Światowy Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Seniora. Dzień ten jest okazją do zwrócenia uwagi na zagadnienie jakości życia osób starszych.

Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba ta podwoi się do 2025 roku. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będzie żyło blisko 2 miliardów ludzi po 60 roku życia.

W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.

W ostatnich latach narasta problem dyskryminacji osób starszych. Niestety starość postrzegana jest stereotypowo jako etap życia pełen bólu, chorób, braku samodzielności i cierpienia. Osoby starsze z uwagi na bogate doświadczenie zawodowe oraz życiowe odgrywają jednak  ważną rolę w społeczeństwie zarówno na rynku pracy, jak również poprzez wspieranie w rozwoju osobistym, rodzinnym i zawodowym młodszych pokoleń. Nie stać nas na to, aby marnować potencjał osób w tym wieku.

Polski Czerwony Krzyż od ponad 100 lat PCK pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, przeciwdziała wykluczeniu społecznym i stara się wyrównać szanse na godne życie swoim podopiecznym.

 

PCK od lat prowadzi działania na rzecz seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy w formie wolontariatu i prowadzenia aktywnego trybu życia. Staramy się oddziaływać na zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież. Projekty realizowane przez PCK dają osobom po 65 roku życia szansę aktywnego udziału w życiu społecznym. Prowadzimy wyspecjalizowane centra dla seniorów (27 klubów seniora), których celem jest aktywizowanie osób starszych, wykazujących bierną postawę życiową, a aktywnym zaoferowanie takiego rodzaju wsparcia, które miałoby wpływ na jak najdłuższe utrzymanie ich kondycji intelektualnej i fizycznej.

 

Jednym z czołowych programów dedykowanych dla seniorów jest SeniorON, w którym od 2017 roku udział wzięło ponad 5000 seniorów. Celem programu jest aktywizacja międzypokoleniowa oraz edukacja seniorów z zakresu pierwszej pomocy oraz bankowości mobilnej i bezpieczeństwu seniorów w obliczu zagrożenia oszustwami i wyłudzeniami finansowymi.

W związku z obchodzonym świętem, wszystkim naszym seniorom, ale nie tylko, życzymy  samych pogodnych dni oraz  godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Wróć do góry