Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

W wyścigu z kryzysem klimatycznym nie możemy zostawić nikogo w tyle.

 

19 sierpnia 2003 r. w wyniku eksplozji bomby w irakijskim Hotelu Canal w Bagdadzie zginęło 22 pracowników pomocy humanitarnej, w tym Sergio Vieira de Mello – reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ. W 2009 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 19 sierpnia Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej. 

Co roku obchody Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej dotyczą innego tematu, skupiając partnerów systemu humanitarnego z całego świata, aby bronić dobrobytu i godności osób dotkniętych przez kryzys, a także chronić pracowników pomocy humanitarnej.

W 2021 roku podczas Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej, zwracamy uwagę na bezpośrednie koszty, jakie ponoszą ludzie podczas kryzysu humanitarnego. Chcemy zwrócić uwagę światowych przywódców na działania na rzecz klimatu oraz obronę  najsłabszych. 

Kryzys klimatyczny już sieje spustoszenie na całym świecie, na tak ogromną skalę, że organizacje humanitarne nie są w stanie im przeciwdziałać.

Dla milionów najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne ludzi, kończy się czas. Najbiedniejsi są najbardziej poszkodowani, ponieważ to oni ponoszą największe koszty mimo tego, że nie przyczynili się do tak drastycznych zmian klimatu. Miliony już teraz tracą swoje domy, dobytek, a nawet życie.

Pracownicy i wolontariusza Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie w ostatnim roku nieśli pomoc poszkodowanym przez pandemię, a ostatnio także osobom dotkniętym przez liczne susze, pożary wywołane przez kryzys klimatyczny. Obecnie pomagamy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti oraz udzielamy pomocy potrzebującym Afgańczykom na terenach kontrolowanych przez Talibów.

W Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom i pracownikom, którzy starają się jak mogą, aby zniwelować cierpienie osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

 

Wróć do góry