Stanowisko PCK dotyczące wystąpienia Pana Mariusza Malewicza podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego

W dniu 6 lutego 2023 roku podczas odbywającego się w Sejmie RP posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii Pan Mariusz Malewicz Członek Zarządu Głównego PCK odnosząc się w swojej wypowiedzi do wcześniejszych przedmówców poruszył wiele aspektów i istotnych zagadnień, które wybrzmiewają w toku spotkań ze środowiskiem honorowych dawców krwi. Zagadnienia te powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w regulacjach ustawowych. W świadomości wielu osób wybrzmiała niestety jedynie część wypowiedzi dotycząca niektórych uprawnień ZHDK. Do wypowiedzi włączone zostały osobiste doświadczenia przedstawiciela PCK, nie będące jednak oficjalnym stanowiskiem Stowarzyszenia. Nigdy nie było i nie jest intencją ani zamiarem Polskiego Czerwonego Krzyża postulowanie ograniczania uprawnień przysługujących obecnie Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. PCK na przestrzeni minionych lat wielokrotnie zgłaszał postulaty dotyczące właściwego traktowania honorowych dawców krwi, adekwatnie do ciągle niedocenianej roli, jaką wypełniają oni w zakresie zdrowia publicznego.  

Obecnie czekamy na przedstawienie od dawna zapowiadanego projektu ustawy, do którego jako PCK zgłosimy oficjalnie swoje uwagi, wcześniej przeprowadzając konsultacje w środowisku krwiodawczym.

Ruch Honorowego Krwiodawstwa stanowi dla Polskiego Czerwonego Krzyża jeden z istotnych filarów realizowanej Strategii PCK 2030.

Wróć do góry