Rozstrzygnięcie konkursu im. prof. Remigiusz Bierzanka

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii prac licencjackich:

1 nagroda dla Pani Olgi Szkodzińskiej za pracę pod tytułem: „Zgwałcenie jako zbrodnia ludobójstwa w świetle międzynarodowego prawa karnego.”

2 nagroda dla Pana Kamila Wojnowskiego za pracę pod tytułem: „Odpowiedzialność najemników – studium prawnomiędzynarodowe.”

W kategorii prac magisterskich:

1 nagroda dla Pana Filipa Podkidacza za pracę pod tytułem: „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach konfliktu zbrojnego.”

2 nagroda dla Pani Michaliny Anny Poławskej za pracę pod tytułem: „Ochrona praw osób wewnętrznie przesiedlonych w prawie międzynarodowym.”

3 nagroda dla Pana Wiktora Hebdy za pracę pod tytułem: „Proces Ante Gotoviny przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii: od wyroku skazującego do uniewinnienia.”

Specjalne wyróżnienie dla Pani Marii Jazdon za pracę pod tytułem: „Filozofia Hannah Arendt a współczesny system ochrony praw człowieka.”

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wróć do góry