Prometeon wspiera Czerwony Krzyż podczas obecnej pandemii

Prometeon Tyre Group, jedyny światowy producent opon całkowicie poświęcony rynkowi przemysłowemu, w skład którego wchodzą opony ciężarowe, autobusowe, rolnicze i OTR, postanowił przekazać jedno euro za każdą oponę sprzedaną w Europie w maju Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na rzecz walki z pandemią COVID-19, aby wzmocnić projekty humanitarne mające na celu wsparcie ludzi bezpośrednio narażonych na kryzys gospodarczy i zdrowotny.

Prometeon Tyre Group, jedyny światowy producent opon całkowicie poświęcony rynkowi przemysłowemu, w skład którego wchodzą opony ciężarowe, autobusowe, rolnicze i OTR, postanowił przekazać jedno euro za każdą oponę sprzedaną w Europie w maju Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na rzecz walki z pandemią COVID-19, aby wzmocnić projekty humanitarne mające na celu wsparcie ludzi bezpośrednio narażonych na kryzys gospodarczy i zdrowotny.

W ramach globalnej inicjatywy Together, zorganizowanej przez Prometeon, dostawcy, klienci i jej pracownicy zostali zaproszeni do przekazywania darowizn zarówno na rzecz Międzynarodowego Komitetu, jak i lokalnych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, będących częścią tej inicjatywy.

Robert Mardini, dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, mówi: „COVID-19 to globalny kryzys, który wymaga globalnej reakcji i globalnej solidarności. Powinien on uczynić nas, jako światową populację, lepiej przygotowaną na pojawienie się kryzysów i odporną na zagrożenia. Obawiamy się, że dla milionów ludzi żyjących w strefach konfliktu na całym świecie, COVID-19 jest jednym z dodatkowych dramatycznych zagrożeń. W wielu z tych krajów systemy opieki zdrowotnej
i inna ważna infrastruktura zostały zniszczone przez wojnę. Cierpią na tym rodziny, ponieważ zdolność do reagowania w najbardziej odległych i ubogich miejscach jest utrudniona. Zwracamy się do naszych najbardziej lojalnych i cenionych partnerów o wsparcie, za które dziękujemy z całego serca.
Odpowiedź Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na COVID-19 jest czterostopniowa:

  • wzmocnienie wsparcia dla słabych systemów zdrowia i infrastruktury;
  • ochrona i pomoc w sytuacjach konfliktów zbrojnych i przemocy;
  • docieranie z partnerami Czerwonego Krzyża do najbardziej narażonych społeczności na całym świecie;
  • doradztwo w zakresie zapobiegania wybuchowi epidemii i zarządzania nią

Jarosław Krzempek, Dyrektor Generalny Prometeon Tyre Group Polska, mówi: „Pandemia COVID-19 zmusza nas do zjednoczenia się. Jako firma globalna, słusznie wspieramy globalną organizację humanitarną Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża. Wzywamy naszych klientów, dostawców i pracowników, aby pomogli nam wspierać istotne działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Jesteśmy w tym wszyscy razem.”

Inicjatywa ta została uruchomiona na całym świecie we wszystkich krajach, w których działa firma, na poziomie Grupy, Prometeon przekazał ponad 322 tys. euro na rzecz lokalnych szpitali i międzynarodowych organizacji zdrowotnych w ramach akcji ratunkowej COVID-19.

Wróć do góry