Pożegnanie legend miesięcznika ?Jestem?

Pod koniec marca br. odeszli wybitni i długoletni redaktorzy miesięcznika „Jestem”: Danuta Brylska – Szperling (zastępca redaktora naczelnego) i Stanisław Szperling (redaktor naczelny)- autor największego sukcesu wydawniczego w dziejach polskiej prasy młodzieżowej.

W 1967 roku Stanisław Szperling rozpoczął pracę w wydawanym przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża miesięczniku dla nastolatków „Jestem gotów do pomocy” (którego tytuł zmieniono potem na „Jestem”), a w dwa lata później został redaktorem naczelnym tego pisma i głównym autorem dokonywanych w nim zmian. Dzięki ogromnej pracowitości, kreatywności oraz niezwykłym zdolnościom organizacyjnym z niewielkiego „branżowego” pisemka o nakładzie niespełna 20 tys. egzemplarzy (z czego ponad połowę stanowiły zwroty), udało mu się z czasem stworzyć młodzieżowy, adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, nowoczesny popularny magazyn o tematyce zdrowotnej, ukazujący się w nakładzie przekraczającym w okresie największego rozwoju milion egzemplarzy, który rozchodził się niemal w całości.

Danuta Brylska – Szperling początkowo pracowała w redakcji miesięcznika „Zygzak” dedykowanego młodszym dzieciom, a następnie w „Jestem”, gdzie pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

Miesięcznik „Jestem” dzięki atrakcyjnej dla młodych odbiorców tematyce (obejmującej takie zagadnienia, jak problemy okresu dojrzewania, kultura współżycia społecznego, kształtowanie postawy humanitarnej oraz odpowiedzialnych zachowań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, współżycia seksualnego itp.) oraz wysokiemu poziomowi merytorycznemu, przy jednoczesnym utrzymywaniu przystępnej formy publikowanych materiałów, szybko stał się rozchwytywanym przez młodzież kultowym pismem. Cieszył się także ogromnym zaufaniem, choćby dlatego, że redakcja zawsze traktowała czytelników poważnie i odpisywała na każdy nadesłany przez nich list. W sondażu przeprowadzonym swego czasu przez tygodnik „Polityka” „Jestem” zostało uznane za jedno z najbardziej wiarygodnych polskich czasopism, zajmując pod tym względem drugie miejsca tuż za… „Tygodnikiem Powszechnym” (!). Rangę pisma podnosiły także nazwiska publikujących w nim autorów, takich jak Irena Gumowska, Krystyna Nepomucka, Jan Parandowski, Melchior Wańkowicz, Wojciech Żukrowski, dr Michalina Wisłocka, profesorowie Andrzej Jaczewski i Zbigniew Lew Starowicz i in. Dostarczające rzetelnej, sprawdzonej wiedzy i wyciągające do czytelnika przyjazną dłoń „Jestem” pomagało trzem pokoleniom młodych Polaków wkraczać w dorosłość i odnajdywać się w zmieniającej się rzeczywistości.

Z głębokim żalem żegnamy niesamowitych ludzi, którzy dzięki swojej pasji i oddaniu przyczynili się do powstania niezapomnianych wydawnictw. Takimi Ich zapamiętamy.

Wróć do góry