Pożegnanie dra Lauridsa Hoelschera

Z żalem i głębokim wzruszeniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Szczerego Przyjaciela Polskiego Czerwonego  Krzyża, byłego Pierwszego Konsula Generalnego Niemiec pana dra Lauridsa Hoelschera. Człowieka, który po objęciu urzędu Konsula Generalnego razem z Polskim Czerwonym  Krzyżem tak wiele dokonał budując mosty pomiędzy byłymi więźniami romskimi, żydowskimi, polskimi i innymi narodowościami hitlerowskich obozów koncentracyjnych, a współczesnymi wolontariuszami młodzieży polskiej i niemieckiej.

W swojej pracy dr Hoelscher kierował się zasadą „wszyscy jesteśmy częścią Planu Bożego, nie ważny kolor skóry, jakie wyznanie, majętność, jak potrzebna jest pomoc”.

W sercach naszych pamięć o Nim trwać będzie na zawsze.

Wyrazy serdecznego współczucia i nasze myśli kierujemy dla żony Lee -Elizabeth Hoelscher- Langner

Prezes i wolontariusze

Polskiego Czerwonego Krzyża