Pożar w obozie Moira

8 i 9 września pożary na wyspie Lesbos zniszczyły obóz Moira stworzony dla migrantów, którzy przebywali tam na kwarantannie z powodu zagrożenia Covid 19. Tysiące namiotów i kontenerów spłonęły, w obozie nie można już mieszkać. Warunki życia ponad 13 000 osób ubiegających się o azyl i migrantów, w tym ponad 4 000 dzieci przebywających w ośrodku dla maksymalnie 2800 osób, uległy dramatycznemu pogorszeniu. Szybka interwencja władz lokalnych i straży pożarnej pomogła uniknąć tragedii. Sytuacja pozostaje jednak bardzo trudna, zarówno jeśli chodzi o migrantów, jak i okoliczną ludność. Tysiące ludzi potrzebuje schronienia i zapewnienia dostępu do podstawowych potrzeb.

Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) Francesco Rocca powiedział, że obóz Moria w Grecji nie nadaje się dla ludzi, a przebywający w nim migranci i uchodźcy muszą zostać natychmiast przeniesieni w bezpieczne miejsce: ”Nadszedł czas, aby okazać trochę człowieczeństwa i przenieść tych ludzi do zdrowego, bezpiecznego i humanitarnego miejsca. W Morii jest 4000 dzieci i żadne dziecko nie powinno tego doświadczać ”.

Międzynarodowy Ruch Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca podjął szereg działań prowadzących do poprawy warunków życia osób, które straciły dach nad głową w wyniku pożaru ośrodka.

Grecki Czerwony Krzyż wysłał zespół ekspertów na wyspę Lesbos w celu przeprowadzenia oceny potrzeb. Kolejni pracownicy służby zdrowia oraz ratownicy przybywają na miejsce zdarzenia w celu udzielenia wsparcia w obszarze reagowania na tę katastrofę humanitarną. Stowarzyszenie dysponuje swoim oddziałem na wyspie Lesbos: personelem i 55 wolontariuszami przeszkolonymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wsparcia psychospołecznego i przywracania więzi rodzinnych. Na wyspę dotrze kolejnych 30 ratowników i 10 pracowników służby zdrowia.

W międzyczasie Grecki CK również aktywnie reaguje na pilne potrzeby migracyjne w innych obozach i ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Grecji kontynentalnej. Pomoc polega na uruchomieniu mobilnych jednostek medycznych w kilku obozach dla migrantów, 5 ośrodkach dla dzieci pozostających bez opieki, 2 wielofunkcyjnych ośrodkach dla migrantów w Atenach i Salonikach; edukacyjną opiekę zdrowotną oraz krajową linię zaufania.

Wróć do góry