Pomóż nam pomagać! Przekaż 1% podatku.

Przekazując 1% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wspierasz potrzebujących, którymi opiekujemy się na co dzień. Pamiętaj, wypełniając swój PIT, wpisz numer KRS 0000225587.

Polski Czerwony Krzyż od ponad 100 lat wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy.

Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla organizacji pozarządowych ze względu na kryzys spowodowany przez pandemię koronawirusa. Polski Czerwony Krzyż nie wstrzymał działań pomocowych, kierowanych do potrzebujących. Od pierwszych chwil pandemii nie tylko edukowaliśmy na temat bezpiecznych zachowań (maseczka, mycie rąk i dystans), ale również dostarczaliśmy pomoc dla tych, którzy byli najbardziej narażeni na zakażenie czyli seniorów, osób chorych i samotnych. Wyposażyliśmy siostry PCK, wolontariuszy i pracowników PCK w sprzęt ochronny, aby mogli kontynuować wdawanie żywności z magazynów dla osób potrzebujących i dostarczać paczki żywnościowe. W 2020 roku dostarczyliśmy 30 000 paczek z żywnością dla seniorów i tych, których pandemia zatrzymała w domach oraz tych, którzy nagle stracili pracę. Pomagaliśmy szpitalom, DPS-om i instytucjom, z którymi Oddziały PCK współpracują lokalnie, zaopatrując ich w sprzęt ochronny (maseczki, przyłbice, płyn do dezynfekcji).

Dzięki wsparciu partnerów zakupiliśmy także sprzęt do budowy 4 punktów tymczasowego pobytu/szpitali tymczasowych (namioty, łóżka polowe, pościel jednorazowa, koce, sprzęt ochronny, itp.). Każdy punkt może przyjąć prawie 200 osób. Sprzęt znajduje się w magazynach PCK, ale może być dostarczony w dowolne miejsce, które zostanie wskazane przez władze lokalne.

Na co dzień PCK prowadzi 64 magazyny pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta prawie 114 919 osób. Ponad 5740 sióstr PCK opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pod szyldem PCK działają 82 punkty opieki, z których korzysta ponad 15 934 osób oraz 86 różnego rodzaju placówek (jadłodajnie, noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej oraz świetlice integracyjne).

Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu sponsorów, partnerów i darczyńców indywidualnych. Liczy się każda złotówka, dlatego zachęcamy wszystkich do oddania 1% na działania pomocowe PCK. Pomóżcie nam pomagać!


Wróć do góry