Pomoc humanitarna dla osób na granicy polsko-białoruskiej

Dzięki współpracy w ramach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacji partnerskich, w którą zaangażowany jest Polski Czerwony Krzyż, wczoraj udało się dostarczyć pomoc grupie 32 osób przebywających przy granicy w Usnarzu Górnym.

 

Nasze bratnie stowarzyszenie, Białoruski Czerwony Krzyż, wraz z białoruskim UNHCR przekazali potrzebującym żywność, wodę butelkowaną, zestawy higieniczne, ciepłą odzież, koce i płaszcze przeciwdeszczowe. Pracownicy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są w Mińsku i wspierają działania na rzecz poszanowania życia i zdrowia osób na białoruskich granicach.

PCK od wielu lat współpracuje z Białoruskim Czerwonym Krzyżem realizując projekty transgraniczne. Zadeklarował przekazanie podstawowych produktów i wsparcie ratownicze, ale BRC korzystał na razie z własnych zasobów. Wspólnie z Federacją kontynuujemy starania o to, by potrzebujący nie zostali pozostawieni bez pomocy.

PCK poinformował o tej sprawie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i pozostaje z nim w stałym kontakcie. Podkreślamy jednak, że rolą Komitetu jest zapewnianie ochrony ofiarom konfliktów zbrojnych i sytuacji przemocy na terenach ich występowania i tzw. postkonfliktowych.

Zdjęcia: GPK.BOV.BY

Wróć do góry