Pomoc Czerwonego Krzyża dla Afgańczyków

13 września Białoruski Czerwony Krzyż ponownie udzielił wsparcia osobom przebywającym przy granicy polsko – białoruskiej w pobliżu Usnarza Górnego. Potrzebujący otrzymali wodę, żywność i zestawy higieniczne. Przedstawiciele Białoruskiego UNHCR rozmawiali z migrantami.

Polski Czerwony Krzyż pozostaje w stałym kontakcie z Białoruskim Czerwonym Krzyżem, Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W duchu jedności, jednej z podstawowych zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, współpracuje na rzecz skutecznego dotarcia do potrzebujących.

Jednocześnie PCK angażuje się w lokalne inicjatywy wsparcia Afgańczyków, którzy zostali przyjęci do Polski i przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców. Przekazuje żywność, zestawy higieniczne oraz środki ochrony indywidualnej na czas pandemii COVID-19. W ubiegłym tygodniu pomoc dotarła m.in.: do Ośrodka dla Uchodźców w Bezwoli, w województwie lubelskim. PCK prowadzi także rozmowy z Urzędem ds. Cudzoziemców dotyczące aktualnych potrzeb migrantów z Afganistanu.

Tymczasem w Kabulu wizytę zakończył Peter Maurer, Prezes Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Spotkał się z przywódcami Talibów i rozmawiał o konieczności zapewnienia opieki ofiarom wojny. Podkreślił neutralną i bezstronną rolę MKCK, który od 30 lat świadczy usługi medyczne w Afganistanie, a w ostatnich miesiącach podwoił liczbę placówek opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę zwrócił na wzrost liczby dzieci rannych w wyniku kontaktu z minami lądowymi. Od początku tej misji usługi ortopedyczne pomogły 210 000 niepełnosprawnym pacjentom.

Wróć do góry