Polski Czerwony Krzyż wraz z Sanofi przekaże 3 tysięcy paczek żywnościowych dla seniorów

Dzięki darowiźnie finansowej Sanofi, Polski Czerwony Krzyż przygotuje 3000 paczek dla seniorów oraz osób samotnych i przebywających w kwarantannie. Paczki z żywnością i produktami ochrony osobistej otrzymają potrzebujący seniorzy w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, mazowieckim, pomorskim, warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim. Jest to odpowiedź na problemy osób starszych, które w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w grupie ryzyka i często nie mają możliwości zrobienia zakupów.

„Pandemia koronawirusa postawiła przed nami nowe wyzwania i spowodowała izolację wielu osób, które są w grupie ryzyka zachorowania na COVID-19. Wszyscy skupiamy się na pomocy osobom chorym i starszym, którym koronawirus i niebezpieczna dla płuc choroba zagrażają najbardziej. Dlatego cieszymy się, że Sanofi podjęło decyzję, aby razem z Polskim Czerwonym zaopatrzyć w żywność i najpotrzebniejsze artykuły tych, którzy szczególnie teraz potrzebują naszego wsparcia” – mówi Małgorzata Szukała, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Polski Czerwony Krzyż od początku epidemii wspiera osoby w kwarantannie i dostarcza żywność najbardziej potrzebującym. Przed Wielkanocą ponad 5 000 seniorów otrzymało paczki żywnościowe. PCK nieustannie przekazuje również wsparcie produktowe dla osób potrzebujących, przebywających na kwarantannie oraz dla szpitali i instytucji. Biuro Zarządu Głównego PCK, dzięki współpracy z partnerami, przekazuje do swoich oddziałów w całej Polsce środki ochronne: maseczki ochronne (246 000), rękawiczki (200 000) i płyn do dezynfekcji (13 500 litrów), przyłbice (5000 sztuk) . Oddziały Okręgowe i Rejonowe PCK mogą dzięki temu zabezpieczyć prawie 5 000 sióstr, które odwiedzają swoich podopiecznych, a także wolontariuszy, pracowników i instytucje, z którymi współpracują lokalnie: domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, placówki dla bezdomnych, itd.

10 Grup Ratownictwa PCK współpracuje z władzami lokalnymi na swoim terenie, wspierając szpitale i przygotowując się do budowy tymczasowych miejsc pobytu dla zakażonych COVID-19. Wkrótce powstaną 3 takie miejsca: w Warszawie, we Wrocławiu i w Koszalinie.

„Epidemia COVID-19 jeszcze wyraźniej pokazuje kluczową rolę sektora farmaceutycznego w obszarze ochrony zdrowia i życia. Po epidemii wkroczymy w całkiem „nową normalność” i dlatego ważne jest nasze obecne zaangażowanie na wielu płaszczyznach, zarówno globalnie, jak i lokalnie. Jedną z grup najbardziej dotkniętych obecną sytuacją w Polsce są osoby starsze, często żyjące samotnie i zdane wyłącznie na gesty dobrych ludzi. Doniesienia o ich trudnej sytuacji, wywołują niepokój i troskę. Dlatego podjęliśmy decyzję o współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, który od lat angażuje się w pomoc polskim seniorom. Mam nadzieję, że realna pomoc, jaką otrzymają dzięki wsparciu ze strony Sanofi, pomoże im poczuć się bezpieczniej i zdecydowanie poprawi warunki życia w tym trudnym czasie” – mówi Magdalena Kruszewska, Prezes Zarządu Sanofi w Polsce.

Sanofi, globalny lider sektora farmaceutycznego, od początku wybuchu epidemii, angażuje się w działania mające na celu ograniczenie i przeciwdziałanie skutkom światowego kryzysu zdrowotnego. Firma przoduje w inicjatywach, które mogą mieć zarówno bezpośredni, jak i trwały wpływ w walce z koronawirusem. Dlatego w trybie pilnym rozpoczęła prace nad szczepionką przeciwko COVID-19, jak i szuka opcji leczenia dla pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby, bazując na już istniejących, w portfolio firmy, terapiach. Warto również podkreślić, że pracownicy Sanofi nieustannie pracują, aby dostarczać niezbędne dla zdrowia i życia leki dla pacjentów w Polsce i na całym świecie.

Więcej na temat bieżących działań PCK w walce z koronawirusem można znaleźć na profilu Facebook PCK. Więcej o zaangażowaniu społecznym Sanofi w dobie pandemii można znaleźć na www.sanofi.pl oraz kanałach @SanofiPolska na LinkedIn, Twitter oraz Instagram.

Wróć do góry