Polski Czerwony Krzyż rozszerza działania pomocowe na granicy

26 listopada br. ratownicy PCK rozpoczęli dyżury ratownicze w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko- białoruskiej. Dyżury będą realizowane przez 12 kolejnych tygodni (od piątku 8.00 do niedzieli 18.00) z możliwością przedłużenia na kolejne. Będą one realizowane na podstawie porozumienia z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W piątek (26.11.) w remizie OSP w Michałowie Polski Czerwony Krzyż otworzył punkt wyjazdowy, w ramach którego będzie udzielana pomoc humanitarna i medyczna migrantom w pasie przygranicznym w województwie podlaskim. Ratownicy PCK będą w tym zadaniu ściśle współpracować ze Strażą Graniczną, z którą podpisano stosowną umowę. Teren dyżurów obejmuje obszar placówek  Straży Granicznej w Szudziałowie, Krynkach, Bobrownikach, Michałowie, Narewce i Białowieży.

W ramach dyżurów będą podejmowane działania pomocowe w sytuacji, kiedy zostaną odnalezione grupy migrantów. W czasie, kiedy funkcjonariusze SG będą realizować swoje czynności, ratownicy mogą udzielać pomocy humanitarnej (ciepła, sucha odzież, ogrzanie, posiłki wysokoenergetyczne) oraz medycznej (możliwość zdiagnozowania, czy w grupie są osoby potrzebujące pilnej pomocy specjalistycznej). Zgodnie z ustalonym w porozumieniu z POSG harmonogramem, ratownicy PCK będą mieli również możliwość odbycia wizyt konsultacyjnych w placówkach SG w celu lepszego dopasowania pomocy humanitarnej oraz wsparcia w zakresie pomocy medycznej dla migrantów znajdującym się na terenie placówki.

Dotychczas takie wizyty były możliwe tylko przy wsparciu przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Polski Czerwony Krzyż w ramach wcześniej utworzonych punktów pomocy w miejscowościach przy pasie strefy stanu wyjątkowego, wydawał pakiety pomocowe dla migrantów, które przekazywane były głównie miejscowej ludności i aktywistom.

Polski Czerwony Krzyż przekazał także dary rzeczowe (środki ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawiczki oraz chemię gospodarczą) dla Białowieskiej Akcji Humanitarnej, która ma możliwość pomagania na terenie stanu wyjątkowego.

PCK prowadzi zbiórkę finansową po hasłem #naratunekuchodzcom. Każdy kto chce wesprzeć nasza zbiórkę, może dokonać dowolnej wpłaty na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060
z dopiskiem „Na ratunek uchodźcom”.

Wróć do góry