Polski Czerwony Krzyż pomógł dotychczas ponad 300 000 uchodźców z Ukrainy

Edit: 10.05.2022

Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż pomógł już ponad 300 000 uchodźców, którzy przybyli do Polski. W pierwszych dniach działania pomocowe PCK skoncentrowane były głównie na Podkarpaciu i skierowane do tych osób, które przekraczają naszą wschodnią granicę. W ciągu kilku godzin na Podkarpaciu Grupy Ratownictwa PCK wspólnie z władzami samorządowymi przygotowały punkty recepcyjne, w których uchodźcy mogli odpocząć, otrzymać pomoc humanitarną i medyczną oraz wsparcie psychologiczne. W kulminacyjnym momencie, w ciągu jednego dnia pod opieką ratowników przebywało prawie 4000 osób.

PCK od pierwszych chwil konfliktu zbrojnego w Ukrainie ogłosił zbiórkę finansową oraz darów rzeczowych, aby móc szybko i skutecznie pomagać poszkodowanym. Do biur PCK w całym kraju płynęły i nadal płyną dary od firm i partnerów biznesowych, ale przede wszystkim od Polaków, których wsparcie okazało się tak ogromne, że już po pierwszych kilku dniach magazyny zapełniły się żywnością, wodą, środkami opatrunkowymi i innymi niezbędnymi produktami. Dotychczas udało się zebrać ponad 4 740 ton darów rzeczowych, które sukcesywnie wydajemy na potrzeby uchodźców. Tylko w ostatnim tygodniu wydaliśmy: 530 700 kg żywności, 274 700 kg środków higienicznych i chemicznych oraz 13 100 kg środków opatrunkowych.

Dzięki hojności naszych obywateli oraz partnerów biznesowych, mogliśmy od razu rozpocząć działania pomocowe, zarówno na granicy polsko – ukraińskiej, jak i w całym kraju. Od miesiąca ponad 19 000 pracowników i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża pomaga w odbiorze darów, segregowaniu ich, przygotowywaniu transportów humanitarnych, ale także przekazywaniu pomocy bezpośrednio uchodźcom, którzy zostawili wszystko za sobą i szukają w naszym kraju schronienia  – mówi Jerzy Bisek, Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Polski Czerwony Krzyż regularnie przygotowuje transporty z pomocą humanitarną, które wysyłane są do Ukrainy we współpracy z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem, który zna i określa aktualne potrzeby w poszczególnych rejonach. Dotychczas wysłaliśmy 332 transporty z pomocą humanitarną do Ukrainy. Przekazaliśmy ponad 3 048 ton darów, m. in: żywność, wodę, środki higieniczne, środki opatrunkowe, leki, sprzęt medyczny, ale także namioty, łóżka polowe, artykuły do wyposażenia miejsc zakwaterowania. Grupa Ratownictwa Medycznego PCK z Wrocławia dostarczyła do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża we Lwowie całkowicie wyposażony punkt tymczasowego pobytu, m.in. w: namioty, łóżka, pościel i zaplecze socjalne.

Dzięki współpracy z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem transporty PCK z pomocą humanitarną (żywnością, wodą, środkami higienicznymi, lekami) dotarły do mieszkańców Buczy i Irpienia.

Transporty koordynowane są przez logistyków z Biura Zarządu Głównego PCK, a organizowane niemal przez wszystkie Oddziały Okręgowe PCK. Docierają m.in. do: Charkowa, Żytomierza, Kijowa, Zaporoża, Połtawy, Mikołajowa, Ochtyrki, Borodzianki.

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzięki temu możemy liczyć na wsparcie m.in. Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC) oraz innych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża z całego świata. Otrzymujemy nie tylko darowizny rzeczowe i finansowe, ale także dzielimy się wiedzą i doświadczeniem na temat tego, jak pomagać w trakcie kryzysów humanitarnych.

W Lublinie powstało Centrum Pomocy Humanitarnej – największy w Polsce magazyn, z którego każdego dnia wyjeżdża kilka transportów z pomocą humanitarną dla naszych wschodnich sąsiadów. Nasze transporty docierają do Łucka, Lwowa i Kijowa, gdzie zasilają magazyny Ukraińskiego Czerwonego Krzyża i są dystrybuowane w do tych miejsc, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna – mówi Maciej Budka, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Dzięki naszej międzynarodowej strukturze możemy planować działania wielopłaszczyznowo. Pomoc, jakiej udziela Czerwony Krzyż nie jest dystrybuowana tylko w Polsce, ale także w Ukrainie, na Słowacji, w Mołdawii, Rumunii i na Węgrzech. – dodaje Jerzy Bisek, Prezes PCK.

Sytuacja, która obecnie jest w Ukrainie to największy kryzys humanitarny od czasów II wojny światowej. Świat musi sprostać ogromnemu wyzwaniu, ale także musi wykazać się odpowiedzialnością za miliony uchodźców, którym trzeba zapewnić odpowiednie i godne warunki pobytu, nie tylko w Polsce, ale też innych krajach, do których przyjeżdżają.

Polski Czerwony Krzyż dotychczas zebrał #napomocUkrainie ponad 90 mln zł. Środki te wydajemy na bieżące potrzeby poszkodowanych, którym pomagamy w punktach recepcyjnych przy granicy polsko-ukraińskiej, na dworcach kolejowych, ale także w całym kraju. Pomagamy w transportach chorych, którzy ewakuowani są ze szpitali w Ukrainie, wspieramy samorządy oraz administrację państwową w przygotowaniu miejsc tymczasowego pobytu, udzielamy pomocy medycznej i żywnościowej, zapewniamy schronienie uchodźcom i pomagamy w rozpoczęciu życia na nowo w Polsce. W zależności od potrzeb przekazujemy żywność i inne niezbędne wyposażenie, organizujemy opiekę nad dziećmi i wsparcie psychologiczne. W całym kraju pod opieką naszych pracowników i wolontariuszy znajduje się ponad 300 000 uchodźców.

Na bieżąco uruchamiamy kolejne projekty, które odpowiadają na aktualne potrzeby. W połowie kwietnia rozpoczęliśmy dystrybucję wyprawek szkolnych dla 32 000 dzieci z Ukrainy, które zaczęły naukę w polskich szkołach. Pierwsze 1000 wyprawek otrzymali uczniowie warszawskich podstawówek. Pracujemy także nad zapewnieniem wypoczynku letniego dla tych dzieci oraz uruchomieniem centrów integracji dla uchodźców.

W tym roku Polski Czerwony Krzyż zorganizował z lokalnymi społecznościami wielkanocne spotkania integracyjne dla swoich podopiecznych oraz uchodźców z Ukrainy. W spotkaniach udział wzięło prawie 2000 osób z Ukrainy. Dla tych, którzy nie mogli wspólnie z nami usiąść przy jednym stole, przygotowaliśmy prawie 4 000 paczek świątecznych.

PCK uruchomił kilka Punktów Pomocy Humanitarnej, m.in.: w Nowej Soli, w których uchodźcy mogą otrzymać pomoc materialną: żywność, środki higieniczne, środki czystości, zabawki i środki pielęgnacyjne dla dzieci.

W imieniu całego Polskiego Czerwonego Krzyża chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagają nam pomagać: darczyńcom, naszym partnerom biznesowym, firmom transportowym oraz wolontariuszom i pracownikom PCK, bez których pracy nie byłoby to wszystko możliwe. Razem możemy więcej – mówi Jerzy Bisek, Prezes PCK.

Jak można pomóc?

Pomoc dla uchodźców będzie potrzebne przez kolejne miesiące, a nawet lata, dlatego każdy kto chce wesprzeć nasze działania może wpłacić dowolną kwotę na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.

Dane do wpłat zagranicznych: IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „UKRAINE”.

Link do wpłat PayU i Pay Pal: https://pck.pl/wspieraj-nas/

Wróć do góry