Polski Czerwony Krzyż na rzecz pomocy ukraińskim rodzinom rozdzielonym przez wojnę

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża od początku wojny w Ukrainie pomaga łączyć rodziny uchodźców, które w wyniku ewakuacji z miejsca zamieszkania lub innych przyczyn powstałych wskutek działań wojennych, utraciły wzajemny kontakt.

Działalność tego sektora Polskiego Czerwonego Krzyża wynika z Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 roku. Poszukiwanie jest procesem długotrwałym i bardzo skomplikowanym, nawet mimo dostępu do współczesnej technologii. Część osób zaginionych ma niekiedy problemy ze świadomością lub cierpi na zanik pamięci wskutek traumatycznych przeżyć.

Poruszamy się w bardzo delikatnym obszarze. Musimy przeprowadzać szereg wywiadów z osobami, które bardzo często mają za sobą tragiczne historie. W naszej misji jesteśmy skrupulatni, ale niezwykle istotnym czynnikiem jest również czas – zaznacza Katarzyna Mikołajczyk, Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża.

Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań otrzymało łącznie 4 643 wnioski z prośbą o odszukanie zaginionych bliskich. Dotychczas pracownikom KBIiP PCK udało się zakończyć 51 spraw, a 222 wnioski są na etapie dalszych poszukiwań. W związku z segmentem działalności, którym jest łączenie rodzin, Polski Czerwony Krzyż, przy wsparciu Grup Ratownictwa PCK, zorganizował także 9 specjalistycznych transportów przez granicę osób z niepełnosprawnościami.

Od sierpnia 2022 roku KBIiP korzysta z samochodu marki Škoda, użyczonego bezpłatnie przez Volkswagen Financial Services. Auto jest dla KBIiP PCK niezwykle przydatnym wsparciem, ponieważ pracownicy mogą dzięki niemu szybciej i łatwiej dotrzeć do osób poszukiwanych przez swoich bliskich. Często przebywają one bowiem w ośrodkach pomocy humanitarnej czy też strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców znajdujących się w całej Polsce, takich jak te w Lesznowoli, Białymstoku, Krośnie Odrzańskim i Przemyślu.

Pomoc w postaci samochodu, z którą przyszła do nas firma Volkswagen Financial Services, jest nieocenionym wsparciem w naszej codziennej pracy. Zdarza się także, że osoby, które są poszukiwane, utraciły kontakt z rodziną w dramatycznych okolicznościach. Chcemy więc, aby bliscy mogli się jak najszybciej znowu zobaczyć – dodaje Katarzyna Mikołajczyk.

Jesteśmy pełni szacunku i uznania wobec aktywności Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Wysiłek, poświęcenie i oddanie jego pracowników, którzy niosą pomoc rozdzielonym przez wojnę rodzinom z Ukrainy, zasługują na największy podziw i wszelkie możliwe wsparcie – mówi Mikołaj Woźniak, Prezes Zarządu Volkswagen Financial Services.

Działalność KBIiP PCK to również szkolenia z zakresu przywracania więzi rodzinnych dla Oddziałów Okręgowych PCK, a także dla lokalnych instytucji i organizacji. Biuro Informacji i Poszukiwań PCK ściśle współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie, dokładniej Biurem Centralnej Agencji Poszukiwawczej ds. konfliktu między Federacją Rosyjską a Ukrainą. Prace prowadzone są także razem m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Archiwami Państwowymi, Urzędem ds. Cudzoziemców oraz ambasadami i konsulatami.

Wróć do góry