Polski Czerwony Krzyż apeluje o dostęp do migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Wczoraj w Biurze ZG PCK odbył się briefing na temat kryzysu humanitarnego na granicy z Białorusią. Polski Czerwony Krzyż reprezentował prezes, Jerzy Bisek oraz członkowie Zarządu Głównego – Michał Mikołajczyk i Mariusz Malewicz.

Przedstawiciele PCK poinformowali o działaniach, które organizacja już przeprowadziła na rzecz migrantów oraz o planach na kolejne dni. Przekazano również informacje służące wyjaśnieniu sytuacji i roli PCK w organizowaniu pomocy humanitarnej.

Prezes PCK, Jerzy Bisek wyjaśnił, że PCK może działać jedynie w granicach prawa i nie ma możliwości dotrzeć do migrantów na granicy, ponieważ nie może dostarczać pomocy na terenach objętych stanem wyjątkowym – trzykilometrowym pasie wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

Przedstawiciele PCK poinformowali, że zwrócili się w środę do Prezydenta, Premiera, Marszałek Sejmu oraz Szefa MSWiA i MSZ, by uwzględnili oni w rozporządzeniu dotyczącym stanu wyjątkowego możliwość dopuszczenia PCK do działania na terenach objętych stanem wyjątkowym.

Członkowie Zarządu Głównego PCK tłumaczyli, że PCK pełni rolę pomocniczą wobec rządu co oznacza, że rząd może poprosić PCK o pomoc w ramach zadań wyznaczonych statutem. PCK inicjuje własne działania i akcje, ale zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem. Pomocnicza rola, według Statutu Międzynarodowego Ruchu CK i CP oznacza: „specyficzne i wyróżniające się partnerstwo, pociągające za sobą wzajemną odpowiedzialność i korzyści, oparte na prawie międzynarodowym i krajowym, w którym krajowe władze publiczne i stowarzyszenie krajowe uzgadniają obszary, w których stowarzyszenie krajowe uzupełnia lub zastępuje publiczne usługi humanitarne”. Stopień, w jakim stowarzyszenia krajowe są w stanie wspierać humanitarne i rozwojowe cele władz publicznych, zależy również od ich zdolności jako organizacji, która różni się w zależności od kraju.

PCK zaapelował także do mediów i organizacji pozarządowych o wspólne działanie w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej migrantom oraz podjęcie podstawowych środków zapewniających im bezpieczeństwo i godność bez względu na ich status prawny.

Polski Czerwony Krzyż kontynuuje działania na rzecz migrantów. Dotychczas dostarczył pomoc do ośrodka w Lininie i Bezwoli oraz we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przekazał pomoc dla migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Dziś (30.09.) pracownicy i wolontariusze PCK po raz kolejny udali się z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, Hanną Machińską z pomocą dla osób na granicy. Przekazane zostaną m. in.: koce, śpiwory oraz buty.

Polski Czerwony Krzyż otworzył lokalne punkty dystrybucji (LPD) przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok ( woj. podlaskie). W województwie lubelskim pomoc oferują także Oddziały PCK w Lublinie, Włodawie oraz Radzyniu Podlaskim.

W punktach tych wydawane będą migrantom paczki z produktami pierwszej potrzeby. W skład paczki oprócz produktów żywnościowych ( produkty suche z długim terminem ważności, kawa, herbata, cukier) wchodzić będą również środki higieniczne, środki czystości, a także odzież, koce, śpiwory. Zostaną również przygotowane zestawy uwzględniające potrzeby dzieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, osoby potrzebujące otrzymają również naczynia umożliwiające im spożycie posiłku i napojów (kubki jednorazowe do gorących napojów, kubki termiczne, naczynia wielorazowego użytku, menażki).

 

Kontynuowana jest współpraca z Białoruskim Czerwonym Krzyżem oraz międzynarodowymi strukturami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Wczoraj Białoruski Czerwony Krzyż po raz trzeci przekazał pomoc 32 migrantom przebywających przy granicy białorusko-polskiej obok Usnarza Górnego. Do potrzebujących trafiła żywność, woda, ciepłe ubrania, zestawy higieniczne oraz folia do zabezpieczenia namiotów i rzeczy osobistych.

Wróć do góry