Pół tysiąca paczek dla podopiecznych PCK dzięki sieci Stokrotka

Ponad 500 podopiecznych PCK otrzymało świąteczne paczki. To wynik zbiórki żywności i słodyczy zorganizowanej przez PCK w sieci sklepów Stokrotka. Każdy odwiedzający w dniach 10-12 grudnia sklepy Stokrotki mógł dołączyć do akcji, przekazując wybrane artykuły przy okazji swoich codziennych zakupów.

W sklepach Stokrotki w całym kraju zostały przygotowane specjalne kosze. Klienci mogli tam wrzucać produkty żywnościowe, słodycze, środki czystości, zabawki i inne produkty potrzebne na co dzień.  Dzięki ofiarności klientów Stokrotki udało się przygotować ponad 500 paczek dla najbardziej potrzebujących, podopiecznych PCK, a więc osób samotnych, starszych, samotnie wychowujących dzieci. Paczki są obecnie dostarczane przez pracowników i wolontariuszy Oddziałów Okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki zorganizowanej akcji wiele rodzin w całej Polsce spędzi godnie ten wyjątkowy, świąteczny czas.

– Polski Czerwony Krzyż każdego roku organizuje świąteczną zbiórkę. Dzięki działaniom oddziałów okręgowych i rejonowych docieramy do osób najbardziej potrzebujących. Kwesty i zbiórki artykułów w sklepach pozwalają na przygotowanie każdego roku świątecznych paczek dla podopiecznych PCK, rodzin o niskim statusie materialnym – mówi Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Sieć Stokrotka oprócz udostępnienia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi miejsc do przeprowadzenia zbiórki, czynnie wspiera całą akcję.

– Świąteczna zbiórka to kolejny, wspólny projekt Stokrotki i PCK, w ramach którego obie organizacje wspierają walkę z ubóstwem. Współpraca ta trwa już od dłuższego czasu i przybiera różne, inne formy wsparcia potrzebujących będących pod opieką Polskiego Czerwonego Krzyża – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

I tak np. w listopadzie br., podobnie jak w ub. roku,  Stokrotka przekazała produkty do przygotowania 100 paczek dla podopiecznych PCK. Była to głównie żywność i środki czystości, które trafiły do seniorów.

Wróć do góry