Pół tysiąca paczek dla podopiecznych PCK dzięki sieci Stokrotka

Ponad 500 podopiecznych PCK otrzymało świąteczne paczki. To wynik zbiórki żywności i słodyczy zorganizowanej przez PCK w sieci sklepów Stokrotka. Każdy odwiedzający w dniach 10-12 grudnia sklepy Stokrotki mógł dołączyć do akcji, przekazując wybrane artykuły przy okazji swoich codziennych zakupów.

W sklepach Stokrotki w całym kraju zostały przygotowane specjalne kosze. Klienci mogli tam wrzucać produkty żywnościowe, słodycze, środki czystości, zabawki i inne produkty potrzebne na co dzień. Dzięki ofiarności klientów Stokrotki udało się przygotować ponad 500 paczek dla najbardziej potrzebujących, podopiecznych PCK, a więc osób samotnych, starszych, samotnie wychowujących dzieci. Paczki są obecnie dostarczane przez pracowników i wolontariuszy Oddziałów Okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki zorganizowanej akcji wiele rodzin w całej Polsce spędzi godnie ten wyjątkowy, świąteczny czas.

– Polski Czerwony Krzyż każdego roku organizuje świąteczną zbiórkę. Dzięki działaniom oddziałów okręgowych i rejonowych docieramy do osób najbardziej potrzebujących. Kwesty i zbiórki artykułów w sklepach pozwalają na przygotowanie każdego roku świątecznych paczek dla podopiecznych PCK, rodzin o niskim statusie materialnym mówi Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Sieć Stokrotka oprócz udostępnienia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi miejsc do przeprowadzenia zbiórki, czynnie wspiera całą akcję.

Świąteczna zbiórka to kolejny, wspólny projekt Stokrotki i PCK, w ramach którego obie organizacje wspierają walkę z ubóstwem. Współpraca ta trwa już od dłuższego czasu i przybiera różne, inne formy wsparcia potrzebujących będących pod opieką Polskiego Czerwonego Krzyża mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

I tak np. w listopadzie br., podobnie jak w ub. roku, Stokrotka przekazała produkty do przygotowania 100 paczek dla podopiecznych PCK. Była to głównie żywność i środki czystości, które trafiły do seniorów.