Podsumowanie akcji krwiodawczej Banku Pekao i PCK

Mieszkańcy Krakowa, Warszawy i Gdańska wzięli udział w mobilnej zbiórce krwi, zorganizowanej w ostatnich dniach czerwca przez Bank Pekao S.A. z Polskim Czerwonym Krzyżem. Do udziału w akcji zgłosiło się wielu chętnych dawców, dzięki którym udało się zebrać ponad 24 litry krwi.

Akcja krwiodawcza Banku Pekao i PCK pod hasłem „Oddając krew, ratujesz życie” odbyła się na chwilę przed wakacjami w Krakowie (16.06), Warszawie (21.06) i Gdańsku (28.06). Każde ze spotkań było inne, ale wszystkie okazały się sukcesem. Dzięki zbiórce, PCK zebrało 24 litry 750 ml krwi. Jest to ilość, która uratuje niejedno ludzkie życie.

Podczas akcji mogli oddać krew wszyscy zainteresowani do 65 r.ż. i w dobrej kondycji zdrowotnej. Ponad szesnastu wolontariuszy z naszego banku pomagało dawcom w trakcie akcji, udzielało informacji o zasadach oddawania krwi oraz rozdawało butelki z wodą. Łącząca ludzi chęć niesienia pomocy potrzebującym wpłynęła na wyjątkową atmosferę wydarzeń.

Zaraz zaczynają się wakacje i widzimy z dnia na dzień jak szybko rośnie zapotrzebowanie na krew. Wiosna i lato to nie tylko czas beztroski i zabawy, ale także większej liczby wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń. Do tego dochodzą jeszcze doświadczenia wynikające z pandemii, które pokazują, że obecnie krew jest nam jeszcze bardziej potrzebna.– mówi Agnieszka Jagiełło, dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. – Akcja banku była odpowiedzią na apele dotyczące jej braku, ale miała na celu także  uświadomienie, że krew ratuje życie i w każdej chwili może być potrzebna każdemu z nas.

– Bardzo się cieszymy, że nasi partnerzy angażują się w promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Wspólnie z Bankiem PKO zebraliśmy ponad 24 litrów krwi. Takie akcje są bardzo potrzebne, zwłaszcza w okresie letnim, więc mamy nadzieję na ich kontynuację – Sławomir L. Kaczyński, przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.

W akcji krwiodawczej wzięło udział wielu honorowych dawców krwi, którzy od lat uczestniczą w podobnych wydarzeniach. Dołączyło do nich sporo osób, które zdecydowały się na taki krok po raz pierwszy w życiu. Nie sprawdziły się obawy, że pandemia zmniejszy liczbę chętnych. Okazało się, że odległości też nie są im straszne, gdyż dojeżdżali na akcję z okolicznych miejscowości, by oddać krew.

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Postawa wielu wieloletnich krwiodawców była niezwykle budująca. Pojawiły się nawet osoby, które w przeszłości w różnych okolicznościach same skorzystały z banku krwi. Usłyszeliśmy wiele różnych niesamowitych historii – mówi Agnieszka Jagiełło z Banku Pekao. – Niektóre z tych osób nie kryły wzruszenia i dziękowały bankowi za zaangażowanie w akcję niesienia pomocy społecznej.

Bank Pekao organizuje i bierze udział w wielu programach społecznych. Przyznaje granty na działalność lokalną w ramach projektu #jesteśmyblisko, współpracuje z organizacjami pożytku publicznego m.in. na rzecz zwierząt, środowiska, osób potrzebujących, edukacji.  Od początku pandemii bank przekazał liczne darowizny do szpitali i medyków oraz schronisk dla zwierząt. Wszystkie te działania wpisują się w strategię banku jako instytucji odpowiedzialnej społecznie.

Wróć do góry