P&G niesie pomoc najbardziej dotkniętym kryzysem oraz tym, którzy im pomagają

Procter & Gamble w dobie pandemii COVID-19 wzmacnia działania pomocowe. Firma, której produkty znajdują się w miliardach domów na całym świecie, intensyfikuje działania, w duchu swojej kluczowej misji: poprawy jakości codziennego życia. Obecnie, w dobie walki z pandemią koronawirusa, oznacza to przede wszystkim niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują, a także wspieranie ludzi i organizacji, którzy taką pomoc niosą. Głównym partnerem społecznym P&G w tych działaniach jest Polski Czerwony Krzyż.

  • Łączna wartość pomocy w Polsce to ponad półtora miliona złotych – przekazana w formie produktów oraz wsparcia finansowego
  • By skutecznie dotrzeć do najbardziej potrzebujących, P&G współpracuje ze swoim długoletnim partnerem – Polskim Czerwonym Krzyżem. W ramach tej współpracy firma przekazuje np. produkty marki Gillette i Head & Shoulders dla ratowników medycznych
  • Należąca do koncernu marka Always wspiera Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – uruchomiono linię ze wsparciem psychologicznym dla pielęgniarek i położnych. Przekazano także środki na zakup sprzętu ochrony osobistej
  • Łączna wartość wsparcia przekazanego globalnie przez P&G wynosi ponad 15 mln USD

P&G od lat wspiera i prowadzi akcje pomocowe dla ofiar klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych. Międzynarodowy koncern działań zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. W Polsce firma włącza się w walkę z kryzysem na wielu frontach: przekazuje swoje produkty oraz darowizny pieniężne współpracując z organizacjami dobroczynnymi – przede wszystkim Polskim Czerwony Krzyżem, wspiera też służbę zdrowia i lokalne społeczności.

– Niesienie pomocy to kwestia filozofii firmy i systemowego podejścia. Trzeba być ze społecznościami, których jest się częścią, na dobre i na złe. Prawdziwe więzi buduje się przez lata i teraz, kiedy te społeczności potrzebują naszego wsparcia, musimy zrobić wszystko, żeby go udzielić – mówi Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Środkowej. – P&G dziś tak naprawdę robi to samo, co zawsze podczas kryzysów humanitarnych. Jednak nasz cel pozostaje niezmieniony – nasze marki niosą pomoc ludziom najbardziej dotkniętym kryzysem oraz tym, którzy im pomagają – dodaje.

Chcąc możliwie skutecznie realizować postawiony sobie cel i jak najlepiej służyć tym, którzy znaleźli się w potrzebie, koncern stawia na współpracę z wieloletnimi organizacjami partnerskimi. W Polsce taką organizacją jest PCK.

– Procter & Gamble to jeden z długoletnich partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża. Od kilku lat prowadzimy wspólnie akcje pomocowe, w ramach których wspieramy najbardziej potrzebujące dzieci i rodziny. P&G włącza się również w pomoc ofiarom kataklizmów, przekazując swoje produkty poszkodowanym. Tak jest i tym razem, kiedy firma od razu zareagowała na sytuację związaną z epidemią koronawirusa w Polsce. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na Procter & Gamble i nieść wspólnie pomoc – komentuje Małgorzata Szukała, kierownik działu promocji i pozyskiwania dochodów w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem firma przekazuje swoje produkty potrzebującym osobom i instytucjom w całym kraju. Środki czystości i higieny osobistej od P&G trafiają m.in. do podopiecznych domów pomocy społecznej, noclegowni dla osób bezdomnych, domów samotnej matki i innych instytucji pomocowych w wielu miastach. Otrzymało je także kilka tysięcy sióstr PCK i osoby znajdujące się pod ich opieką – seniorzy, osoby niepełnosprawne i chore. Darowizny przekazywane są też szpitalom i innym placówkom medycznym. Przedsiębiorstwo podarowało już za pośrednictwem PCK m.in. szczoteczki do zębów Oral-B i pasty Blend-a-med, szampony Head & Shoulders, podpaski Always, pieluszki Pampers, płyny do naczyń Fairy, produkty do golenia Gillette oraz proszki i kapsułki do prania Ariel. W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Procter & Gamble sfinansuje również zakup wyposażenia do jednego ze szpitali tymczasowych przygotowywanych przez PCK.

Procter & Gamble od lat współpracuje także z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. W trosce o kondycję personelu medycznego, marka Always przekazała NRPiP środki na uruchomienie linii ze wsparciem psychologicznym dla pielęgniarek i położnych. Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują doświadczeni psycholodzy. Marka przekazała także środki na zakup sprzętu ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych, które przeprowadzają wizyty patronażowe – np. przed i po porodzie. Firma wspiera ponadto ratowników medycznych w całym kraju, którzy w obliczu obecnego kryzysu znajdują się w cięższej sytuacji niż kiedykolwiek. Za pośrednictwem PCK koncern przekazuje im produkty higieny osobistej marek Old Spice, Head & Shoulders czy Gillette.

W Polsce znajdują się trzy fabryki Procter & Gamble, m.in. w oraz Aleksandrowie Łódzkim. Firma kieruje swoje działania także do społeczności z tego regionu. W jej ramach firma przekazuje Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu zapas płynu odkażającego. Podobna pomoc otrzymały także inne instytucje w regionie. Płyn został wyprodukowany w jednym z zakładów Procter & Gamble.

Płyn do dezynfekcji sukcesywnie jest również przekazywany Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który wykorzystuje go do zabezpieczenia swoich wolontariuszy, sióstr PCK, ratowników oraz przekazuje do szpitali zakaźnych w poszczególnych województwach.

W skali globalnej przedsiębiorstwo przeznaczyło dotąd 15 mln dolarów na pomoc w walce z pandemią i jej skutkami. Na rzecz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Europie spółka przeznaczyła 1 mln dolarów. Więcej informacji o działaniach Procter & Gamble w odpowiedzi na kryzys spowodowany COVID-19 można znaleźć pod adresem: https://us.pg.com/covid19/.

Wróć do góry