PepsiCo, Fundacja PepsiCo i Polski Czerwony Krzyż przeciwdziałają kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego

PepsiCo Polska, Fundacja PepsiCo i Polski Czerwony Krzyż ogłosiły dziś rozpoczęcie partnerskiego programu, który ma odpowiedzieć na wynikający z pandemii Covid-19 problem pogarszającego się stanu bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia tym grupom społecznym, które pandemia najbardziej dotknęła, pomagając zwiększyć im dostęp do pożywnych posiłków. W sumie program dostarczy około 180 000 posiłków do ponad 2,5 tys. osób w województwach mazowieckim, małopolskim i lubelskim. Na realizację programu Fundacja PepsiCo przekazuje 230 000 USD. Program jest częścią globalnego zobowiązania PepsiCo Food For Good, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa żywności w społecznościach, w których działa firma, wykorzystując siłę współpracy z wiodącymi lokalnymi partnerami.

Od 2020 r. brak bezpieczeństwa żywnościowego jest jedną z najpoważniejszych konsekwencji pandemii COVID-19 pogłębiając problemy, z którymi borykają się osoby o niskich dochodach. W Polsce gospodarczy „lockdown” doprowadził do inflacji na poziomie 6,8% – jednej z najwyższych w Europie. Skutki wzrostu cen żywności wywarły dodatkową presję na bezpieczeństwo żywnościowe najbardziej potrzebujących.

Będąc członkiem lokalnej społeczności, naszym obowiązkiem jest wspieranie tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Dzięki takim programom jak Food For Good jesteśmy w stanie zrealizować te cele i zapewnić środki niezbędne do łagodzenia skutków trwającego kryzysu – powiedział Michał Jaszczyk, Prezes Zarządu PepsiCo Polska. – Jesteśmy przekonani, że współpracując z Polskim Czerwonym Krzyżem możemy dotrzeć do najbardziej potrzebujących w dużej mierze dzięki doświadczeniu tej organizacji w niesieniu pomocy i zaufaniu, jakim się ona cieszy wśród Polek i Polaków.

Polski Czerwony Krzyż, reprezentowany w programie przez jego Oddział Mazowiecki, został wybrany partnerem PepsiCo z uwagi na zaufanie społeczne, rozbudowaną siatkę oddziałów oraz logistyczne przygotowanie do podjęcia działań na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego.

Dzięki funduszom z Fundacji PepsiCo będziemy mogli nie tylko realnie wpłynąć na odciążenie domowych budżetów beneficjentów, ale także zaspokoić codzienne potrzeby żywieniowe najmłodszych poprzez zapewnienie im obiadów w szkolnych i świetlicowych stołówkach – dodała Honorata Krzywoń, dyrektor Oddziału Mazowieckiego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zainaugurowany program jest kolejnym wspólym działaniem PepsiCo i Fundacji PepsiCo na rzecz wspierania lokalnych społeczności w czasie szczytów zakażeń trwającej pandemii oraz w obliczu trudności, jakie niosą jej skutki ekonomiczne. Od 2020 r. firma PepsiCo przekazała w Polsce już ponad 200 tys. dolarów amerykańskich na zapewnienie gorących posiłków szczególnie narażonym grupom, takim jak pracownicy medyczni pracujący z pacjentami covidowymi.

Wróć do góry