PCK wyróżniony International Humanitarian Service Award

Polski Czerwony Krzyż otrzymał International Humanitarian Service Award za działania  pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu konfliktu zbrojnego. Nagrodę od 1988 roku przyznaje Amerykański Czerwony Krzyż.

 

Polski Czerwony Krzyż został wyróżniony nagrodą Internetional Humanitarian Service Award, którą przyznaje Amerykański Czerwony Krzyż. Nagrodę otrzymują osoby lub grupy, których praca stanowi przykład lub inspirację dla wartości humanitarnych, takich jak godność ludzka, szacunek, współczucie oraz ochrona i pomoc, zawartych w Podstawowych Zasadach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: Humanitaryzm, Bezstronność, Neutralność, Niezależność, Wolontariat, Jedność i Uniwersalność.

Poprzez honorowanie i nagłaśnianie takich działań Czerwony Krzyż stara się promować poszanowanie i stosowanie tych zasad we wszystkich sytuacjach konfliktów i zagrożeń, zarówno międzynarodowych jak i krajowych, przybliżając w ten sposób nadzieję i perspektywę pokoju między narodami i ludźmi.

26 kwietnia w Waszyngtonie odbyła się uroczysta gala Leadership Awards Luncheon, podczas której Katarzyna Mikołajczyk, Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża odebrali to zaszczytne wyróżnienie z rąk Gail McGovern, Prezydent oraz Dyrektor Generalnej Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

To dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie pracy naszych wolontariuszy i pracowników, którzy przez ostatni rok bez wytchnienia niosą pomoc uchodźcom, którzy w naszym kraju szukali bezpiecznego miejsca – podkreśla Katarzyna Mikołajczyk, Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża.

W 2022 roku Polski Czerwony Krzyż przeznaczył już ponad 250 000 000 zł na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Przez rok PCK dawał schronienie, najpotrzebniejszą pomoc i  organizował długofalowe projekty dla ponad 1 200 000 uchodźców, którzy przybyli do Polski. Dodatkowo we współpracy z innymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz partnerami biznesowymi wysyłał regularną pomoc do Ukrainy – dotychczas było to prawie 750 transportów z ponad 5 600 ton pomocy humanitarnej.

 

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął działania pomocowe od pierwszych godzin po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W punktach recepcyjnych, które powstały przy granicy z Ukrainą, ratownicy PCK przez prawie 2 miesiące udzielili pomocy medycznej ponad 8 500 osobom, a kolejnym tysiącom, którzy czekali w kilometrowych kolejkach, aby przekroczyć granicę z Polską, rozdawali żywność, wodę, koce i ciepłą odzież.

 

Przez 12 miesięcy PCK reagował na bieżące potrzeby uchodźców, którzy w naszym kraju szukali bezpiecznego miejsca. Pracownicy i wolontariusze przekazali dotychczas ponad 8 839 ton pomocy humanitarnej: żywności, wody, środków higienicznych, odzieży, koców, środków opatrunkowych i artykułów dla niemowląt.

 

Link do rocznego raportu #napomocUkrainie

Wróć do góry