Polski Czerwony Krzyż wobec epidemii koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Polski Czerwony Krzyż informuje o zmianach w realizowanych działaniach. Nasze oddziały w całym kraju na najbliższe 2 tygodnie zawieszają te działania, które realizowane są podczas bezpośrednich spotkań z beneficjentami i odbiorcami pomocy, świadczonej na rzecz różnych grup społecznych.

Do najważniejszych zaliczamy:

  • program „Drogowe ABC”,
  • program #AkcjaDonacja oraz inne programy edukacyjne i akcje prowadzone w szkołach i przedszkolach,
  • spotkania Klubów Seniorów, Grup SIM PCK i innych jednostek podstawowych,
    kursy pierwszej pomocy,
  • zbiórki publiczne i kwesty, w tym zbiórkę w sieci sklepów TESCO zaplanowaną w dniach 3-5 kwietnia,
  • nie przyjmujemy również odzieży używanej w naszych oddziałach – prosimy o przekazywanie jej do pojemników PCK,
  • do odwołania nie wydajemy odzieży używanej,
  • krwiodawców pragnących złożyć wniosek ZHDK prosimy o przesłanie skanu na adres mailowy lub pocztowy lokalnego oddziału PCK. Kontakt z pracownikiem Biura Zarządu Głównego PCK w kwestiach związanych z krwiodawstwem możliwy jest drogą mailową, pod adresem: krwiodawstwo@pck.pl

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że zostały odwołane w tym roku Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK oraz Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Na późniejszy termin zostaje przełożona Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

W tym czasie kontakt z pracownikami naszych biur i jednostek będzie możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem maili i telefonów. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań zawiesza osobiste przyjmowanie wniosków. Wniosek o poszukiwania można przesłać pocztą lub zeskanowany przesłać mailem na adres biuro.poszukiwan@pck.pl.

Oddaj krew

Apelujemy do krwiodawców o oddawanie krwi, ponieważ zaobserwowano znaczący spadek liczby donacji w ostatnich dniach. Wszystkie osoby, które są zdrowe i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem i nie przebywały w ostatnim czasie za granicą, mogą się zgłosić do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Centra krwiodawstwa ograniczyły wszelkie zagrożenia i oddawanie krwi w tym czasie jest bezpieczne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości przypominamy naszą ulotkę, w której znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące oddawania krwi.

UWAGA!

Przed udaniem się do punktu krwiodawstwa sprawdź na stronie internetowej centrum czy nie zaszły zmiany np. w godzinach otwarcia:

Wydawanie żywności

Informujemy, że wydawanie żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem. PCK przekazuje żywność do 113 000 osób, z czego 10 % tych osób to seniorzy.

Prosimy jednak o przemyślenie przyjazdu w tym miesiącu z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Z tego też względu wszystkie osoby będą musiały oczekiwać na odbiór paczki na dworze, a do budynków będą wpuszczane pojedynczo. Prosimy również o nie przychodzenie z dziećmi, ani osobami starszymi. Seniorzy mogą wyznaczyć bliską osobę (członka rodziny, sąsiada), która w ich imieniu odbierze żywność. Pracownicy i wolontariusze PCK będą mogli dostarczyć żywność bezpośrednio do miejsca zamieszkania beneficjentów, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym takiego zapotrzebowania. Jeżeli ktoś nie odbierze żywności w marcu, będzie ona wydana danej osobie
w kolejnych miesiącach.

Pomoc oferowana przez PCK w ramach programu FEAD to nie tylko paczki żywnościowe, ale także szereg warsztatów, dzięki którym osoby objęte programem miały usamodzielnić się i nabyć umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (tj. warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników PCK oraz osób zakwalifikowanych tymczasowo wstrzymujemy realizację warsztatów prowadzonych w ramach działań towarzyszących do czasu odwołania zagrożenia zakażeniem przez upoważnione do tego służby.

Usługi opiekuńcze świadczone przez PCK

PCK kontynuuje świadczenie usług opiekuńczych dla prawie 16 000 podopiecznych, których każdego dnia odwiedza ponad 5 000 opiekunek. Opiekunki wykonują czynności pielęgnacyjne u swoich podopiecznych, sprzątają otoczenie chorego, robią zakupy, przygotowują posiłki oraz pomagają w jedzeniu jeżeli zachodzi taka konieczność. Część z prowadzonych usług jest usługami specjalistycznymi, np. prowadzonymi dla osób z chorobami psychicznymi. Usługi opiekuńcze realizowane są przez wszystkie oddziały okręgowe PCK.

Działania Grup Ratownictwa PCK

Na co dzień Grupy Ratownictwa PCK przygotowane są się do udzielania pomocy w wypadku wystąpienia klęski bądź katastrofy. W minionym tygodniu dwie Grupy Ratownictwa PCK na Warmii wspomagały ewakuację szpitala w Ostródzie. Na Dolnym Śląsku Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław postawiona została w stan gotowości na potrzeby budowy miejsc segregacji poszkodowanych przed szpitalami (namioty medyczne PCK).

Większość jednostek Systemu Ratownictwa PCK może wesprzeć służby miejskie w transporcie żywności dla osób pozostających w domach, przy użyciu kontenerowych przyczep katastroficznych.

Wszystkie Grupy Ratownictwa PCK gotowe są do wsparcia działań lokalnych mających przeciwdziałać pandemii koronawirusa. Na wyposażeniu grup są namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze czy nagrzewnice które możemy wykorzystać w celu wspierania tworzenia miejsc tymczasowego pobytu. Uzupełnione zostało także wyposażenie samochodów ratowniczych.

Edukacja

Informujemy również, że nasze podstawowe działania ukierunkowane są w tym czasie przede wszystkim na edukację społeczeństwa na temat tego, w jaki sposób uchronić się przed zarażeniem i jak dbać o siebie i innych.

Reakcje psychologiczne w czasie rozwoju epidemii. Jak sobie z nimi poradzić?

Pomoc sąsiedzka

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie się Waszymi sąsiadami, w szczególności w starszym wieku, którzy znajdują się w grupie ryzyka w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Osoby te nie powinny w tym trudnym czasie wychodzić z domu, powinny ograniczyć aktywność i kontakty. Wielu z nich wymaga pomocy i wsparcia, choć nie zawsze potrafi lub nie ma odwagi o nią poprosić.

Nie bądźmy obojętni, zainteresujmy się losem naszych sąsiadów i pomóżmy im w zrobieniu zakupów, zakupie leków. Bądźmy ostrożni, rozważni, ale nie obojętni. Zachowując wszelkie środki ostrożności, pomóżmy tym, dla których epidemia jest największym zagrożeniem.

Wesprzyj PCK w walce z koronawirusem

Każdy, kto chce wesprzeć naszą walkę z koronawirusem, może dokonać dowolnej wpłaty na konto 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „koronawirus”.

Pozyskane środki zostaną przekazane na zakup materiałów ochronnych (gogle, maski, kombinezony, środki dezynfekujące o działaniu wirusobójczym) oraz na wsparcie Grup Ratownictwa PCK i magazynu humanitarnego, który może świadczyć pomoc na wypadek konieczności budowania miejsc tymczasowego zakwaterowania w przypadku zwiększenia ilości osób, przebywających w kwarantannie.

Wróć do góry