PCK rozpoczyna projekt wsparcia psychospołecznego dla uchodźców z Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż wzbogaca swoją ofertę pomocy dla uchodźców z Ukrainy o pomoc psychologiczną. Od dziś użytkownicy Infolinii PCK mogą także skorzystać ze wsparcia psychospołecznego. 

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaburzenia psychiczne dotyczą jednej na pięć osób, które ucierpiały w wyniku konfliktów zbrojnych. Szacuje się, że ponad 15 milionów osób w Ukrainie wymaga wsparcia psychospołecznego, by poradzić sobie z nową rzeczywistością. Brak odpowiedniej opieki psychologicznej może skutkować pogorszeniem się stanu osób dotkniętych konfliktem.

Potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie ciągle narastają. Poszkodowani ludzie wciąż odczuwają niewyobrażalny stres, niezależnie od tego, czy przebywają w regionach bezpośrednio dotkniętych wojną, czy też uciekli do sąsiednich krajów. Nieustanna obawa o bliskich, swój dobytek, a także niepewność powrotu do domu będą miały długotrwały wpływ na zdrowie psychiczne osób dotkniętych tym doświadczeniem.

Dlatego Polski Czerwony Krzyż uruchamia infolinię psychologiczną dedykowaną uchodźcom z  Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Specjaliści psycholodzy dyżurujący na Infolinii udzielą natychmiastowej pomocy psychologicznej osobom w potrzebie, a w szczególnych wypadkach, skierują je do specjalistów.

 

Numer dla osób dzwoniących z terytorium Polski

+48 800 088 136

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy

+48 221 520 620

 

 

Infolinia jest elementem międzynarodowego projektu #EU4Health, którego celem jest zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, zarówno tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i tych, którzy zdecydowali się wyjechać do Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji.

Projekt #EU4Health realizowany jest przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Centrum  Psychologiczne IFRC oraz sześć Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża (w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, na Słowacji i Ukrainie). Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Oprócz Infolinii psychologicznej w ramach projektu #EU4Health zrealizowanych zostanie szereg szkoleń dla pracowników i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, których celem jest podniesienie kwalifikacji naszego personelu w niesieniu pierwszej pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysowych sytuacjach. Dodatkowo w projekcie przewidziane są warsztaty dot. wsparcia stanu emocjonalnego personelu PCK (pracowników i wolontariuszy).

Pracownicy organizacji humanitarnych są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków zdrowia psychicznego, w tym lęku, depresji, wypalenia zawodowego lub zwiększonego używania substancji psychoaktywnych. Aby zapewnić wysokiej jakości pomoc społecznością znajdujących się w kryzysowych sytuacjach, musimy, jako PCK zadbać o dobrostan psychospołeczny oraz zapobiec wypaleniu zawodowemu wśród naszego personelu i wolontariuszy. Zależy nam aby, wolontariusze i pracownicy PCK byli dobrze przygotowani do przezwyciężenia wyzwań wynikających z prowadzonych przez nich działań. Dotychczas w ramach projektu ze szkoleń skorzystały 94 osoby.

Wróć do góry