PCK przekazuje kupony podarunkowe dla uchodźców z Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna kolejny program pomocowy dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki finansowaniu z  alokacji przeznaczonej dla Polski w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, 9 000 ukraińskich rodzin otrzyma kupony podarunkowe, które umożliwią zakup najpotrzebniejszych rzeczy.

Polski Czerwony Krzyż podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej  umowę na realizację programu pomocowego, która rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. Program przeznaczony jest dla uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie zmuszeni zostali do opuszczenia swojego kraju, pozostawienia swoich domów i najbliższych. Od kilku miesięcy wielu z nich próbuje rozpocząć nowe życie w Polsce.

„Polski Czerwony Krzyż od pierwszych godzin wojny w Ukrainie prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania pomocowe kierowane na teren Ukrainy, jak i do uchodźców przebywający na terenie Polski. Obecnie dzięki Funduszom Norweskim i EOG, pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii możemy przekazać wsparcie finansowe dla 9 000 potrzebujących rodzin.” – mówi Katarzyna Mikołajczyk, Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem programu pomocowego jest wsparcie ukraińskich, potrzebujących rodzin, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. Każda z zakwalifikowanych do programu rodzin otrzyma kupony podarunkowe o łącznej wartości 500 zł.

„Dzięki Funduszom Norweskim i EOG od lat realizujemy w Polsce programy wpływające na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. Wobec agresji Rosji na Ukrainę, postanowiliśmy – w porozumieniu i za zgodą państw EFTA/EOG – podzielić się środkami przypadającymi Polsce, z naszymi sąsiadami. Łącznie 5 mln euro przeznaczonych zostanie na pomoc medyczną dla szpitali w Ukrainie oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy napływających do Polski. Cieszę się, że dzięki naszej współpracy z PCK bony pomocowe o łącznej wartości 4,5 mln zł wkrótce trafią do ukraińskich rodzin w potrzebie. Niech to będzie kolejnym wyrazem naszej solidarności z narodem ukraińskim” – mówi Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program realizowany będzie przez Oddziały Okręgowe i Rejonowe PCK w terminie od 1 sierpnia do 16 września br. Kupony wydawane będą w następujących województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim
.

Jedną z form pomocy, jaką oferujemy uchodźcom jest pomoc finansowa. Jest to nowatorski w Polsce projekt jaki prowadzimy wspólnie z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, dziś wzmocnimy te działania dzięki środkom uzyskanym od Ministerstwa. W każdym z województw realizujemy różne programy, których celem jest przekazanie środków finansowych umożliwiających zakup artykułów odpowiadających indywidualnym potrzebom. Aktywny udział w podejmowaniu decyzji, np. robienie zakupów, pomaga w powrocie do zdrowia po traumatycznych wydarzeniach.” – tłumaczy Katarzyna Mikołajczyk.

Kupony podarunkowe mogą otrzymać rodziny, które wcześniej nie korzystały z pomocy finansowej oferowanej przez Polski Czerwony Krzyż oraz przebywają na terenie w/w województw. Każda rodzina otrzymuje jednorazowo kupony podarunkowe o łącznej wartości 500 zł.

Pod pojęciem rodziny w ramach programu rozumiemy:

  1. uprawnionego będącego osobą pełnoletnią i jednocześnie matką/ojcem/opiekunem prawnym jednego lub większej liczby dzieci oraz w/w dzieci;
  2. uprawnionego będącego osobą pełnoletnią pozostającego we wspólnym gospodarstwie
    z osobą starszą (osobą, która ukończyła 50 rok życia) wraz z w/w osobą;
  3. uprawnionego, który ukończył 50 rok życia, pozostającego w samodzielnym gospodarstwie;
  4. uprawnionego, będącego opiekunem osoby/osób niepełnosprawnych oraz w/w osoby.

Kupony podarunkowe będzie można zrealizować w ponad 60 000 sklepów i punktów handlowo-usługowych na terenie Polski. Szczegółowa lista dostępna jest pod adresem: https://DlaCiebie.sodexo.pl/acceptance-points

Wróć do góry