PCK na Konferencji Warszawskiej w KPRM

Dyrektor Generalna PCK Katarzyna Mikołajczyk wzięła udział w dzisiejszej „Konferencji Warszawskiej. Stałej roboczej konferencji przeglądowej wsparcia Ukrainy” zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Głównym celem konferencji jest stały przegląd działań wspierających walczącą Ukrainę w różnych dziedzinach, w celu dokonywania regularnych przeglądów potrzeb i postępów w udzielaniu pomocy Ukrainie przez społeczność międzynarodową.
Dzisiejsze spotkanie zainaugurowało cykl spotkań, na które zapraszani będą przedstawiciele świata polityki, akademii, eksperci, urzędnicy czy działacze organizacji pozarządowych

Podczas swojego wystąpienia Katarzyna Mikołajczyk omówiła efekty rocznych działań, jakie PCK realizuje, aby pomóc uchodźcom przybyłym do Polski z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz wysyła transporty z pomocą humanitarną do Ukrainy. Przez ostatnie miesiące w ramach akcji #napomocUkrainie PCK udziela wsparcia rzeczowego, pomocy psychologicznej, prowadzi zajęcia z nauki języka polskiego, pomaga zdobyć pracę, a także organizuje zajęcia integracyjne dla uchodźców.

 

Wróć do góry