PCK ma moc. Ruszyła kampania społeczna na temat znaku czerwonego krzyża.

Czy znakiem czerwonego krzyża można oznaczyć aptekę lub apteczkę? Czy wioząc pomoc, możemy nim oznaczyć samochód? Na te i inne pytania, odpowiada najnowsza kampania Polskiego Czerwonego Krzyża, która startuje 8 maja w Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Czerwony krzyż to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków świata. Symbolizuje nadzieję, pomoc i ochronę dla potrzebujących. Jednocześnie jest to znak chroniony przepisami prawa międzynarodowego i krajowego, jego wykorzystanie podlega ograniczeniom. To nieprawda, że czerwonym krzyżem może posługiwać się każdy i wszędzie. W Polsce na straży prawidłowego korzystania z tego wyjątkowego znaku stoi Polski Czerwony Krzyż.

Niesiona przez Polaków po 24 lutego pomoc uchodźcom z Ukrainy pokazała, że w naszym społeczeństwie drzemią ogromne pokłady ludzkiego współczucia. I to jest bardzo dobre. Niestety, okazało się wtedy również, że znak czerwonego krzyża nie jest właściwie rozumiany, bywa nadużywany, błędnie wykorzystywany, często nawet wbrew prawu.” – mówi dr Magdalena Stefańska, Kierowniczka Działu Międzynarodowego w PCK i przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża.

W czasie pokoju znak czerwonego krzyża używany jest w wersji pełnej – z nazwą krajowej organizacji – ma wtedy rolę informacyjną. W czasie konfliktów zbrojnych i kryzysów naturalnych stosuje się uproszczoną wersję: czerwony krzyż na białym tle – wówczas znak pełni rolę ochronną. Nie może on być celem ataku, co wynika wprost z konwencji genewskich. Nigdy jednak i w żadnych okolicznościach znaku czerwonego krzyża nie można używać na własną rękę.

Najnowsza kampania społeczna Polskiego Czerwonego Krzyża ma uświadomić milionom Polaków,  co naprawdę oznacza znak czerwonego krzyża, kiedy i jak można go użyć. Jednym z głównych działań Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji zrzeszonych w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niesienie pomocy i ratowanie ludzi w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Ważne jest, aby pomagający i Ci, którzy tej pomocy potrzebują byli chronieni przez znak, pod którym działają ludzie profesjonalnie przygotowani do udzielania pomocy.

„W kampanii chcemy uświadomić Polakom, że znak czerwonego krzyża jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy musimy o niego zadbać, aby w chwilach kryzysów i katastrof był nadzieją i ochroną dla poszkodowanych. Na co dzień o tym nie myślimy, ale żyjemy w czasach eskalacji konfliktów zbrojnych i wzmożenia katastrof naturalnych i za chwilę każdy z nas może potrzebować pomocy, np. medycznej czy w ewakuacji. Wiedza na temat znaku powinna być powszechna, stąd nasza kampania i szeroka akcja informacyjna. ” –  mówi Małgorzata Szukała, Kierowniczka Działu Komunikacji i Fundraisingu w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Kampania stworzona we współpracy z agencją reklamową S4 posługuje się hasłem: „Ten znak to nadzieja, pomoc i ochrona potrzebujących. Nie korzystaj z niego na własną rękę”. Jako artefakt wykorzystuje czerwone rękawiczki. Tancerze pod kierunkiem choreografki Danieli Komędry- Miśkiewicz z rąk układają znak czerwonego krzyża i litery, z których tworzą słowa: POMOC, OCHRONA, NADZIEJA. Organizatorzy kampanii przekonują, że tylko odpowiedzialne korzystanie ze znaku czerwonego krzyża zapewnia mu moc. W Światowy Dzień Czerwonego Krzyża startuje strona internetowa na ten temat, pod adresem: pckmamoc.pl.

„To jest znak, za którym zawsze stoją ludzie: Ci którzy pomagają i wiedzą, jak pomagać i Ci, którzy na tę pomoc czekają. Mamy moc pomagania, jeśli robimy to odpowiedzialnie i mądrze. Zachęcamy, aby zostać wolontariuszem (-ką) PCK i pomagać razem z nami” – dodaje Małgorzata Szukała.

W upowszechnianie wiedzy na temat znaku czerwonego krzyża może włączyć się każdy. Wystarczy udostępniać spot promujący kampanię w swoich mediach społecznościowych. Nieuzasadnione używanie znaku można  zgłaszać w najbliższym Oddziale Okręgowym PCK – lista oddziałów znajduje się na oficjalnej stronie pck.pl, jak również bezpośrednio do Działu Współpracy z Zagranicą w Biurze Zarządu Głównego PCK, wysyłając e-mail na adres: miedzynarodowy@pck.pl.

Kampania znakowa Polskiego Czerwonego Krzyża jest współfinansowana przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) z siedzibą w Genewie.

Patronatem medialnym kampanię znakową objęło TVP Info.

W działania promocyjne włączyła się na zasadach pro bono sieć kin Helios.

Więcej na temat ochrony znaku czerwonego krzyża: pckmamoc.pl

Wróć do góry